Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Afghanistans president Ashraf Ghani på besök i Sverige

Publicerad

Statsminister Löfven träffade i dag Afghanistans president Ashraf Ghani. I samband med mötet tillkännagavs att förhandlingar kommer att inledas om ett avtal rörande migrationsfrågor och återtagande av de afghaner som fått avslag på sina asylansökningar i Sverige. Över 30 000 afghaner har kommit till Sverige i år och över 20 000 av dessa är ensamkommande barn.

 • Bild på Afghanistans president Ashraf Ghani och Margot Wallström.

  Afghanistans president Ashraf Ghani och utrikesminister Margot Wallström.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Bild på Peter Hultqvist och Afghanistans president Ashraf Ghani.

  Försvarsminister Peter Hultqvist och Afghanistans president Ashraf Ghani.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Biståndsminister Isabella Lövin och en representant för Afghanistan undertecknar ett samarbetsavtal

  Biståndsminister Isabella Lövin och en representant för Afghanistan undertecknar ett samarbetsavtal.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Statsminister Stefan Löfven och Afghanistans president Ashraf Ghani

  Statsminister Stefan Löfven och Afghanistans president Ashraf Ghani.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Afghanistans president Ashraf Ghani och statsminister Stefan Löfven

  Afghanistans president Ashraf Ghani och statsminister Stefan Löfven.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

 • Statsminister Stefan Löfven och Afghanistans president Ashraf Ghani på en gemensam pressträff

  Statsminister Stefan Löfven och Afghanistans president Ashraf Ghani på en gemensam pressträff i Rosenbad.

  Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

De svenska insatserna i Afghanistan är långsiktiga och har varit politiska, diplomatiska, polisiära, militära och biståndsinriktade och omfattar såväl humanitärt stöd som utvecklingssamarbete. Afghanistan är en av de största mottagarna av svenskt bistånd. Sverige har aviserat ett bistånd om upp till 8,5 miljarder kronor för perioden 2015-2024. En betydande del av vårt bistånd fokuserar på att förbättra situationen för kvinnor och barn.

Under besöket undertecknade biståndsminister Isabella Lövin och president Ghani ett samarbetsavtal om biståndet. Det är första gången Sverige tecknar ett sådant avtal med Afghanistan. Avtalet bekräftar svenska biståndsåtaganden och fördjupar ländernas relationer. Det innebär att det kommer ske återkommande strukturerade uppföljningsmöten på politisk nivå om biståndet och utvecklingen i landet som kompletterar den kontinuerliga dialog som förs. Det svenska biståndet är långsiktigt och bidrar till att skapa arbetstillfällen, få fler barn i skolan, stärka kvinnors rättigheter, bekämpa korruption och stärka demokratiska institutioner.

Det svåra säkerhetsläget i Afghanistan diskuterades också. Sedan 2002 har nästan 10 000 svenskar bidragit till att försöka förbättra säkerhetssituationen i de provinser som ingick i det svenska militära ansvarsområdet i norra Afghanistan. I dag har de afghanska säkerhetsstyrkorna tagit över ansvaret för säkerheten i hela landet, vilket är ett viktigt steg mot afghanskt ägarskap och ledarskap. Regeringen presenterade nyligen en proposition om förlängning av den svenska träningsinsatsen under 2016.

Afghanistans president Mohammad Ashraf Ghani höll även bilaterala överläggningar med utrikesminister Margot Wallström. Överläggningarna följdes av en lunch som utrikesministern stod som värd för. Utrikesministern inledde med att tacka presidenten för att han kommit till Stockholm och poängterade att Sverige och Afghanistan firar 75 år av diplomatiska relationer i år. Vid lunchen diskuterades bland annat utrikes-, säkerhets- och försvarsfrågor. Utvecklingspolitik, ekonomi och sociala frågor stod också på agendan liksom de aktuella migrationsfrågorna.

Från regeringen deltog även barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.