Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

EU överens och har ratificerat klimatavtalet från Paris

Publicerad

Vid ett extrainsatt miljörådsmöte i Bryssel den 30 september beslutade EU:s medlemsstater om EU:s ratificering av klimatavtalet från Paris. Europarlamentet godkände detsamma den 4 oktober. Härigenom ges förutsättningar för att Parisavtalet ska kunna träda i kraft innan klimattoppmötet i Marrakesh i november.

EU:s miljörådsmöte 30 september
Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, samtalar med kommissionär Miguel Arias Canete. Foto: Mikaela Kotschack/Regeringskansliet

Efter miljörådsmötets beslut den 30 september och Europaparlamentets godkännande den 4 oktober av EU:s ratificering av klimatavtalet, antog rådet den 5 oktober slutligt beslutet att EU, och de medlemsstater som är redo, lämnar in sina ratifikationsinstrument till klimatkonventionen.

EU:s beslut om ratificering öppnar även dörren för svensk ratificering. Regeringen lämnade den 22 september en proposition om svenskt godkännande för ratificering av Parisavtalet. Riksdagen planerar att behandla propositionen den 12 oktober.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.