Experter på mänskliga rättigheter i Ryssland talade på EU-representationen

Situationen för mänskliga rättigheter i Ryssland följs noggrant av EU. Den första juni gästades Sveriges EU-representation av experter från Human Rights Watch, Public Verdict Foundation and Amnesty International som gav sin bild av läget.

Anna Jardfelt, Tanja Lokshina, Natalia Taubina och Natalia Prilutskaya
Internationell uppmärksamhet då mänskliga rättigheter kränks spelar en oerhört viktig roll. Det var det viktigaste budskapet från människorättsexperterna Tanja Lokshina, Natalia Tubina och Natalia Prilutskaya som informerade om mänskliga rättigheter i Ryssland inbjudna av Anna Jardfelt, ambassadör och Sveriges representant i EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik. Foto: EU-representationen

Stöd till det civila samhället och mänskliga rättigheter är en viktig del av EU:s gemensamma Rysslandspolitik. Att Sverige är den största bilaterala givaren inom mänskliga rättigheter och demokrati visar vilken vikt regeringen lägger vid frågorna.

- Vi följer noga utvecklingen inom mänskliga rättigheter i Ryssland för att hela tiden har en så klar uppfattning som möjligt om situationen. Det är grundläggande för att vi själva, och som del av EU, ska kunna stötta på rätt sätt och göra skillnad, sa ambassadör Anna Jardfelt, när hon öppnade mötet.

Tanja Loksjina arbetar för Human Rights Watch med norra Kaukasus som sitt specialområde. Hon redogjorde bland annat för förföljelsen av homosexuella män i Tjetjenien.

Natalia Taubina är direktör för Public Verdict Foundation. Hon informerade om utvecklingen av lagstiftningen som begränsar yttrandefrihet och mötesfrihet, och kommenterade den ryska så kallade agentlagen som på ett dramatiskt sätt påverkat många oberoende organisationers arbete.

Natalia Prilutskaya, Amnesty International, betonade alla möjligheter som fortfarande fanns för EU och dess medlemsländer att bidra till enskilda organisationer i Ryssland. Hon underströk hur viktigt det är att internationella samfundet reagerar när mänskliga rättigheter kränks.

Ambassadörer och representanter för EU:s medlemsstater och EU-institutionerna deltog i mötet.

Human Rights Watch rapport om förföljelserna i Tjetjenien av homosexuella män:
"They have long arms and they can find me" 

Amnesty Internationals Rapport om den ryska agentlagen:
Agents of the people: Four years of the foreign agents law in Russia

Producerat av EU-representationen

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter

Mer om mänskliga rättigheter