Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Karolina Skog har entledigats, miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Havet i fokus för samtal på Peace Boat

Publicerad

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Karolina Skog, miljöminister, och Elisabeth Backteman, statssekreterare på Näringsdepartementet deltog idag i ett event om havsfrågor som arrangerades av den japanska organisationen Peace Boat, Naturskyddsföreningen och UD inför FN:s havskonferens i New York den 5-9 juni.

peaceboat2
Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Karolina Skog, miljöminister, och Elisabeth Backteman, statssekreterare på Näringsdepartementet, tillsammans med deltagare på Peace Boat. Foto: Gunilla Strömberg/Regeringskansliet

Isabella Lövin och Karolina Skog träffade ungdomar från gymnasieskolor och representanter för bland annat Världsnaturfonden, Greenpeace, samt deltog i ett samtal på scenen.

- År 2050 kan det att vara mer plast än fisk i haven om vi inte gör kraftiga åtgärder för att minska marin nedskräpning nu. Klimatfrågan hänger nära samman med haven. Övergödning och överfiske är andra globala problem som vi måste hantera snarast, sade Isabella Lövin.

Peace Boat är en japansk organisation som arbetar för fred, mänskliga rättigheter och miljö, genom och dess fartyg är just nu ute på en jordenruntresa. Dagens event var en kick-off inför havskonferensen som Sverige tillsammans med Fiji har tagit initiativ till. Havskonferensen i nästa vecka ska öka ländernas engagemang och sporra såväl länder, som företag och organisationer att göra frivilliga åtaganden för att förbättra tillstånden i haven.

- En stor utmaning är att öka den allmänna medvetenheten och kunskapen om havsfrågor. Regeringen vill öka anslagen med 100 miljoner kronor för att minska plast i haven, vilket även ska omfatta utbildningsinsatser. Det är också viktigt att många känner sig manade att göra frivilliga åtaganden och jag hoppas att nya samarbeten kommer att uppstå under konferensen, sade Karolina Skog.

I symposiet deltog också Stockholms miljöborgarråd Katarina Luhr och ett antal talare från civilsamhället.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00

Genväg