Klimat och säkerhet i fokus på välbesökt seminarium på UD

Fredagen 8 december var UD och SIPRI värdar för ett seminarium på temat klimat och säkerhet. Deltog gjorde bland annat utrikesminister Margot Wallström och Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister. Tillsammans med experter diskuterades klimatförändringarnas påverkan på internationell fred och säkerhet samt FN:s roll framöver.

 • Margot Wallström

  Margot Wallström, utrikesminister, var en av talarna vid seminariet. Johan Rockström från Stockholm Resilience Centre och Dan Smith från Sipri (vid bordet) talade också.

  Foto: Regeringskansliet/Tommy Löfgren

 • Isabella Lövin

  Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister, talade vid seminariet.

  Foto: Regeringskansliet/Tommy Löfgren

 • Dan Smith

  Dan Smith, direktör för Sipri.

  Foto: Regeringskansliet/Tommy Löfgren

Att motverka klimatförändringarnas negativa effekter är en prioriterad fråga för regeringen. Stigande havsnivåer, torka och otillräckliga resurser riskerar att leda till social oro och bristande internationell säkerhet. Det beror på att bland annat brist på livsmedel kan leda till att människor tvingas fly och konflikter uppstår.

Margot Wallström talade om klimatförändringarnas påverkan på internationell fred och säkerhet:

– Klimatförändringar påverkar miljontals människors tillgång till rent vatten och leder till ökad konkurrens om redan knappa resurser. På så sätt är klimatförändringar ett tydligt hot mot internationell fred och säkerhet och en viktig fråga för FN:s säkerhetsråd, sa hon.

Margot Wallström berörde även det faktum att det är de redan utsatta och fattiga länderna, med begränsade institutionella kapaciteter, som drabbas hårdast av ett förändrat klimat. Vidare innebär klimatförändringar att ungefär en person behöver lämna sitt hem varje sekund och har därför stor påverkan på internationella relationer.

Klimatförändringar är en gemensam utmaning och Isabella Lövin betonade bland annat följande:

– När vi diskuterar utrikespolitik och säkerhet är vi vana att tala om militära hot och politiska hot, men det är väldigt tydligt att klimatförändringar påverkar världens fysiska geografi och detta är något som vi också behöver ta i beaktande, sa Isabella Lövin.

Isabella Lövin nämnde att stigande havsnivåer kan tvinga hela befolkningar att evakuera och att det är omöjligt att tala om ekonomisk utveckling, politisk stabilitet eller till exempel livsmedeltrygghet utan att samtidigt beröra klimatförändringar.

Johan Rockström från Stockholm Resilience Centre och Dan Smith från Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) underströk att det finns starkt vetenskapligt stöd för förekomsten av klimatförändringar. De underströk också att även om det fortfarande råder viss osäkerhet så är det viktigt att agera nu eftersom effekterna är potentiellt mycket stora.