Beslut om sammanhållningspolitiken efter år 2020

Publicerad

På Allmänna rådets möte 12 april handlade diskussionerna om vilken inriktning sammahållningspolitiken ska ha efter 2020. Statssekreterare Elisabeth Backteman representerade Sverige på mötet i Luxemburg.

Corina Crețu och Elisabeth Backteman
Statssekreterare Elisabeth Backteman samtalar med Corina Crețu, EU-kommissionär med ansvar för regionalfrågor, inför Allmänna rådets möte om sammanhållningspolitiken 12 april. Foto: Europeiska unionens råd

Sammanhållningspolitiken är EU:s regionalpolitik. På mötet diskuterade deltagarna vad EU ska prioritera i sammanhållningspolitiken efter 2020 och vilka regioner som ska omfattas av den. De tog också upp hur sammanhållningspolitiken ska kunna genomföras på ett effektivare och snabbare sätt.

Allmänna rådet antog slutsatser om att förenkla reglerna för att få medel från sammanhållningsfonden både på EU-nivå och på regional nivå. Medlemsländerna ska också få större ansvar när medlen ska användas.

På mötet fick ministrarna även information av EU-kommissionen om vad som gjorts för att förbättra kommunikationen runt samanhållningspolitiken.

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Mer om Allmänna rådets möte om sammanhållningspolitiken 12 april

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.