Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Artikel från Socialdepartementet

Sverige arrangerar internationell konferens om män och jämställdhet

Publicerad

Den 15–16 maj är Sverige och jämställdhetsminister Lena Hallengren värd för den fjärde International Conference on Men and Equal Opportunities (ICMEO), på Norra Latin i Stockholm. Årets fokus ligger på hur förändrade sociala normer och stereotyper kan stärka pojkar och mäns roll i jämställdhetsarbetet. Bland deltagarna finns flera europeiska jämställdhetsministrar, forskare och representanter för civilsamhället.

Regeringskansliet

Konferensen är den fjärde i ordningen och har tidigare arrangerats av Tyskland, Österrike och Luxemburg.

─ För att uppnå en verkligen förändring och ett jämställt samhälle behöver män vara delaktiga, engagerade och visa solidaritet. Konferensen kommer att utforska perspektiv på män och jämställdhet inom områden som utbildning, hälsa och förebyggande av våld, säger jämställdhetsminister Lena Hallengren.

ICMEO organiseras i samarbete med Jämställdhetsmyndigheten, som också ansvarar för en av de sex workshoparna. Sveriges kommuner och landsting, Skolverket, Folkhälsomyndigheten och organisationen MÄN organiserar också en workshop var och en.

Utmana sociala normer

Temat för årets konferens är "Maskulinitet och normkritiska tillvägagångssätt: Jämställdhetsarbete med pojkar och unga män". Att utmana normer för maskulinitet främjar jämställdhet och bättre möjligheter för alla, och är särskilt viktigt i arbetet med ungdomar. Hur förändras sociala normer, och vad är det bästa sättet att engagera män och pojkar för jämställdhet och en livsstil med möjligheter bortom stereotypa normer?

Den första dagen, den 15 maj, kommer att ha ett internationellt perspektiv och delar av dag två en nordisk profil, eftersom Sverige är ordförande i Nordiska ministerrådet under 2018. Den 16 maj sker även ett ministermöte i Nordiska ministerrådet om jämställdhet parallellt med konferensen.

Parallella workshops

1. Normkritiskt arbete i skolan
2. Främja jämställdhet genom utbildning
3. Maskulinitet och omsorg
4. Unga män och sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR)
5. Isländskt koncept för att arbeta med maskulinitetsnormer och människohandel för sexuella ändamål
6. Nordiskt arbete med våldsförebyggande arbete bland unga män inklusive hedersrelaterat våld