Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Moderniserad könstillhörighetslagstiftning ska stärka transpersoners egenmakt

Publicerad

Regeringen fattar torsdagen den 30:e augusti beslut om en lagrådsremiss som innehåller förslag om en ny och modernare könstillhörighetslagstiftning. Bland annat ska det bli betydligt enklare att byta så kallat juridiskt kön. Ungas situation stärks också.

– Andra länder har sprungit om Sverige med en mer modern lagstiftning. Det är hög tid för Sverige att följa efter. Sverige ska vara ett land i framkant när det gäller transpersoners rättigheter, säger socialminister Annika Strandhäll.

Sverige införde 1972 en av världens första lagar gällande transpersoners situation. Denna lag avgjorde vilka kriterier som skulle uppfyllas för att en person skulle få genomgå en medicinsk könskorrigering genom vård och behandling, och få ett nytt så kallat juridiskt kön i folkbokföringen.

Nu har regeringen fattat beslut om en lagrådsremiss som innehåller förslag om en ny och moderniserad könstillhörighetslagstiftning.

Regeringens förslag går ut på att den nuvarande könstillhörighetslagen ska ersättas av två nya lagar: en lag om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen – den administrativa processen, och en lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen – den medicinska processen.

Det innebär att den administrativa och medicinska processen skiljs åt, och du ska inte behöva vara i kontakt med sjukvården för att ändra ditt kön i folkbokföringen.

– Transpersoner drabbas i högre grad än samhället i stort av psykisk ohälsa. Vi vill ge transpersoner mer makt över sina liv, sina kroppar och sin identitet. Vår föreslagna modernisering av könstillhörighetslagen är ett viktigt steg i rätt riktning, säger socialminister Annika Strandhäll.

Ungas situation stärks också i det nya förslaget. Regeringen vill förenkla processen för dig som tidigt inser att din kropp inte stämmer överens med din könsidentitet

– Vi är glada att vi nu äntligen kan få en modern könstillhörighetslagstiftning. För oss är det självklart att alla i Sverige ska kunna åtnjuta samma frihet, oavsett vem du är, hur du identifierar dig eller väljer att leva ditt liv. Det här är ett viktigt steg i rätt riktning för att fler ska kunna ha makt att bestämma över sina egna liv och sina egna kroppar. Jag hoppas att vi oavsett hur riksdagen ser ut efter nästa val får igenom denna viktiga lagstiftning, säger socialminister Annika Strandhäll.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.