Innehållet publicerades under perioden

-

Statsministern leder en övergångsregering

I dag hölls den statsministeromröstning i riksdagen som grundlagen föreskriver. Eftersom statsminister Stefan Löfven inte hade tillräckligt stöd i riksdagen så har talmannen entledigat statsministern och övriga statsråd.

– Nu tar talmannens arbete vid. Jag står till talmannens förfogande att bilda en ny regering med brett stöd i Sveriges riksdag, säger Stefan Löfven.

När talmannen har entledigat statsministern och de övriga statsråden uppehåller de sina befattningar till dess processen med att bilda ny regering har slutförts och den nybildade regeringen tillträder. Under denna regeringsbildningsprocess leder statsministern en övergångsregering. Regeringskansliets uppgift är att bistå övergångsregeringen till dess en ny regering har tillträtt.

En övergångsregering fattar främst beslut i löpande eller brådskande ärenden. Den enda uttryckliga begränsningen av en övergångsregerings befogenheter är att den inte får besluta om extra val.

Talmannen inleder nu arbetet med att ta fram ett förslag på ny statsminister genom att bjuda in samtliga partiledare till samtal om hur en regering kan bildas. Riksdagen röstar därefter återigen om förtroendet för den tillträdande statsministern.