Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 46

Publicerad

Veckan som gick i säkerhetsrådet: Irak/UNAMI, Demokratiska republiken Kongo, Gaza, Sanktionsregimen för Somalia och Eritrea, Abyei/UNISFA, Kosovo/UNMIK, G5 Sahel-styrkan, Centralafrikanska republiken/MINUSCA, Sydsudan, Jemen samt Syrien. Möte för valda rådsmedlemmar i Pretoria med Sydafrika och Sverige som värdar.

FN:s sändebud i Jemen, Martin Griffiths, i FN:s säkerhetsråd.
FN:s sändebud i Jemen, Martin Griffiths, i FN:s säkerhetsråd. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe

Veckan i säkerhetsrådet inleddes på tisdagen med ett möte om situationen i Irak och FN:s insats UNAMI. FN-sändebudet Ján Kubiš briefade rådet för sista gången i denna egenskap. Han fokuserade på valet och utnämnandet av president, premiärminister och delar av regeringen. Sverige efterlyste bland annat större kvinnlig representation i ministerkabinettet, ekonomiska reformer och åtgärder för en stärkt rättsstat.

Sveriges anförande (video 01:28:47 in i klippet)

Sveriges anförande

FN:s sammanfattning från mötet

Därefter diskuterade rådet Demokratiska republiken Kongo (DRK). Generalsekreterarens särskilda representant Leila Zerrougui briefade. Hon gav en uppdatering om valförberedelserna och framhöll att ett fredligt och demokratiskt maktskifte skulle innebära en vändpunkt för landet. Utmaningar kvarstod dock, inklusive det pågående utbrottet av ebola och riktade attacker mot civila, nationella säkerhetsstyrkor och FN-personal. Rådet briefades sedan av Josephine Mbela från Congolese Association for Access to Justice som belyste den utsatta situationen för aktivister och oppositionella.

Sveriges anförande (video 00:55:35 in i klippet)

Sveriges anförande

FN:s sammanfattning från mötet

På tisdagen hölls även, på begäran av Kuwait och Bolivia, ett extrainsatt möte i slutet format om eskaleringen i Gaza. Biträdande chef för FN-sekretariatets politiska avdelning, Miroslav Jenca, orienterade rådet om den senaste utvecklingen. Rådsmedlemmarna uttryckte oro över situationen i Gaza och uppmanade till de-eskalering och maximal återhållsamhet.

På onsdagen antog rådet enhälligt en resolution (2444) rörande sanktionsregimen för Somalia och Eritrea (751/1907) som innebär att sanktionerna mot Eritrea hävs. Detta skedde i ljuset av den senaste tidens positiva utveckling i regionen samt eftersom grunderna för sanktionerna inte längre finns kvar. I förhållande till Somalia bekräftade rådet sanktionernas fortsatta betydelse.

Sveriges röstförklaring (video 00:12:11 in i klippet)

Sveriges röstförklaring

FN:s sammanfattning från mötet och resolutionen

På onsdagen hade rådet också ett möte om Kosovo och FN:s insats UNMIK. Rådet briefades av FN-sändebudet Zahir Tanin. Han underströk behovet av att bygga förtroende, genomföra nödvändiga reformer samt undvika etniska spänningar.

Sveriges anförande (video 02:01:31 in i klippet)

Sveriges anförande

FN:s sammanfattning från mötet

På torsdagen antogs enhälligt en resolution som förlängde mandatet för FN:s insats i gränsområdet Abyei mellan Sudan och Sydsudan (UNISFA). Med utgångspunkt i generalsekreterarens rekommendationer genomfördes ett antal mindre justeringar av insatsens sammansättning.

FN:s sammanfattning från mötet och resolutionen

Rådet antog även enhälligt en resolution om en teknisk förlängning om en månad av mandatet för FN:s insats MINUSCA i Centralafrikanska republiken (CAR).

FN:s sammanfattning från mötet och resolutionen

Därefter hölls en briefing om den så kallade G5 Sahel-styrkan. Rådet briefades av Jean-Pierre Lacroix, chef för FN:s kontor för fredsbevarande styrkor (DPKO), Maman Sidikou, G5 Sahels permanenta sekreterare samt av representanter från EU och AU. Representanterna belyste den svåra situationen och det alltmer påtagliga terrorhotet i regionen, och efterlyste utökat stöd till den regionala styrkan. Sverige uttryckte stor oro över det stora antalet civila dödsfall och anklagelser om kränkningar av mänskliga rättigheter, inklusive av G5-styrkan, samt uppmanade till fullständig utgruppering av styrkan och upprättandet av ett regelverk för att säkerställa MR-efterlevnad.

Pressuttalande 

Sveriges anförande (video 01:16:50 in i klippet)

Sveriges anförande

FN:s sammanfattning från mötet

På torsdagen antog rådet också ett pressuttalande med anledning av attacken mot soldater från FN:s insats MONUSCO i Demokratiska republiken Kongo (DRK) och den nationella armén som resulterat i att åtta FN-soldater och minst tolv kongolesiska soldater omkommit.

Pressuttalande

På fredagen hölls ett öppet möte om situationen i Sydsudan. Seniora företrädare för FN-sekretariatet, UNWOMEN samt AU-kommissionen redogjorde för ett gemensamt besök i Sydsudan den 7 till 10 oktober. I fokus stod genomförandet av fredsavtalet och situationen för kvinnor i landet. I sitt nationella anförande återrapporterade Sverige i egenskap av ordförande för arbetsgruppen för barn i väpnad konflikt (CAAC) om gruppens resa till Sydsudan föregående vecka. Sverige framhöll bland annat vikten av att genomföra fredsavtalet samt vikten av att förbättra situationen för kvinnor och barn i landet.

Sveriges anförande (video 00:59:20 in i klippet)

Sveriges anförande

FN:s sammanfattning från mötet

Därefter hölls på begäran av Ryssland ett extrainsatt möte i slutet format om situationen i Syrien med särskilt fokus på hälsovård. Rådet briefades av WHO:s Syrien-chef, Elizabeth Hoff, som redogjorde för den kritiska situationen för hälsovård i Syrien. Sverige höll ett inlägg å Sveriges och Kuwaits vägnar (som gemensamma pennhållare för humanitära frågor i Syrien), och betonade bland annat att attacker mot hälsovårdsfaciliteter utgjorde krigsförbrytelser och vikten av humanitärt tillträde.

På fredagen hölls även ett möte om Jemen. Rådet briefades av FN-sändebudet Martin Griffiths, OCHA-chefen Mark Lowcock, chefen för FN:s livsmedelsprogram (WFP) David Beasley så väl som den jemenitiska civilsamhällesrepresentanten Rasha Jarhum. Griffiths sa att det nu fanns en möjlig öppning för politiska konsultationer, som han hoppades kunna finna utrymme för i Sverige i närtid. Lowcock och Beasley belyste den fruktansvärde humanitära situationen och faran för massvält. Rådsmedlemmarna utryckte stöd till Griffiths fredsansträngningar och djup oro över det humanitära läget.

Sveriges anförande

FN:s sammanfattning från mötet

Under veckan stod Sverige och Sydafrika värd för ett informellt möte för rådets valda medlemmar i säkerhetsrådet, både nuvarande och inkommande. Dialogen, som var det första i sitt slag, ägde rum i Pretoria och utgjorde ett tillfälle att utbyta erfarenheter och bygga vidare på det utökade samarbetet som vuxit fram mellan valda rådsmedlemmar under senare år.