Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

EU-ministrar diskuterade EU:s sociala utveckling efter 2020

Publicerad

EU:s sociala dimension och den europeiska planeringsterminen för 2019 var några av frågorna när ministrarna för sysselsättnings- och sociala frågor möttes i Bryssel den 15 mars. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson företrädde Sverige.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på rådsmötet för sysselsättnings- och sociala frågor den 15 mars. Foto: EU-representationen

Den europeiska planeringsterminen 2019

Ministrarna antog de delar inom den europeiska planeringsterminen för 2019 som handlar om sysselsättning och socialpolitik.

Under mötet pekade Ylva Johansson ut tre prioriteringar för planeringsterminen.

- EU ska ha en jämställd arbetsmarknad, hitta sätt att inkludera de som står utanför arbetsmarknaden och satsa på vidareutbildning och omskolning.

EU:s sociala dimension efter 2020

Ministrarna höll en diskussion om EU:s sociala dimension efter 2020. Målet med diskussionen var att komma fram till vilka aspekter som borde vara centrala i EU:s framtida politik på socialområdet.

- EU har en viktig roll för att bidra till högre sysselsättning och förbättrad social utveckling, underströk Ylva Johansson efter mötet.

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Ministrarna antog förslaget om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter. Fonden innehåller bland annat stöd till företag i samband med oväntade, större förändringar på arbetsmarknaden. Det kan till exempel handla om effekter av globaliseringen, digitalisering eller automatisering. Budgetaspekter är inte med i förslaget då EU:s nästa långtidsbudget för 2021-2027 är under förhandling.

Nästa steg är förhandlingar med Europaparlamentet.

Rumänska ordförandeskapet

Mer om mötet 15 mars på ministerrådsmötet för sysselsättnings- och sociala frågor

Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.