Sänkt skatt på drivmedel

Publicerad

Skatten på drivmedel sänks. En promemoria med ett sådant förslag har remitterats inför budgetpropositionen 2020, som är ett samarbete mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

För att motverka ökade pumppriser på bensin och diesel som kan uppstå när inblandningen av biodrivmedel ökar till följd av reduktionsplikten samt genom indexering av drivmedelsskatter 2020 föreslås energiskatten på bensin och diesel sänkas. Sänkt skatt på koldioxid medför att den generella skattenivån på fossilt kol upprätthålls även 2020 när andelen biodrivmedel i bensin och diesel är högre. Förslagen medför att skatten vid pump, utöver vad som följer av indexeringen med KPI, inte höjs 2020.

Förslaget minskar statens skatteintäkter med totalt 0,90 miljarder kronor 2020. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Förändringar av skattesatser den 1 januari 2020 jämfört med skattesatser den 1 juli 2019 (öre per liter, exkl. moms) 
Energislag Bensin miljöklass 1 Diesel miljöklass 1
KPI-indexering koldioxidskatt 5 4
KPI-indexering energiskatt 7 4,2
BNP-indexering (+ 2.p.e läggs på energiskatt) 13 9,3
Sänkt koldioxidskatt -8 -3
Sänkt energiskatt -5 -6,3
Summa 12 8,2

Fakta: Koldioxid- och energiskatt på drivmedel

Bensin och diesel beskattas med koldioxidskatt och energiskatt, som tas ut med ett fast belopp per liter. Beloppet ska enligt gällande lagstiftning räknas upp varje år.

Sedan 1 januari 1995 har skattebeloppet räknats upp med den allmänna prisutvecklingen (KPI). Sedan 2017 görs även ett schabloniserat tillägg på 2 procent för BNP-tillväxten utöver KPI-omräkningen.

Den 1 juli 2019 sänktes skattebeloppen för bensin och diesel. Storleken på skattesänkningen motsvarade påslaget på indexeringen med 2 procentenheter för 2019. Lagstiftningen om KPI plus 2 procentenheter förändrades inte.

Den 1 januari 2020 sänks skattebeloppen enligt det remitterade förslaget på motsvarande sätt, så att storleken på skattesänkningen motsvarar påslaget på indexeringen med 2 procentenheter för 2020.

Fakta: Moms på drivmedel

Utöver koldioxidskatt och energiskatt utgår även 25 procents moms på bensin och diesel. Momsen beräknas på priset, efter det att koldioxidskatt och energiskatt har påförts. Det beräknas följaktligen moms även på skatten.

Fakta: Reduktionsplikt

Reduktionsplikten innebär en skyldighet att minska utsläppen av växthusgaser från bensin och diesel genom inblandning av biodrivmedel. Riksdagen har sedan tidigare beslutat att höja reduktionsnivåerna inom reduktionsplikten den 1 januari 2020.