Artikel från Utrikesdepartementet

Information om UD:s arbete med anledning av flygkraschen i Iran 8 januari 2020

Publicerad Uppdaterad

Den 8 januari 2020 sköts det ukrainska passagerarplanet PS752 ner av en iransk luftvärnsrobot nära Teheran. Samtliga 176 ombord – såväl passagerare som besättning – omkom, däribland 17 hemmahörande i Sverige. De fem länder som, utöver Iran, hade passagerare ombord – Afghanistan, Kanada, Storbritannien, Sverige och Ukraina – bildade omgående en samverkansgrupp på utrikesministernivå. Den kallas International Coordination and Response Group for the Victims of Flight PS752 (ICRG), med Kanada som ordförande. ICRG-länderna har ingått en principöverenskommelse om att gemensamt förhandla med Iran om bland annat ersättning. Gruppen har utsett Ukraina att fungera som språkrör och Kanada som sekretariat.

UD har haft kontakt med anhöriga till eller representanter för samtliga offer för kraschen med hemvist i Sverige för att informera om processen och de svenska myndigheternas arbete.

UD har arbetat intensivt med att kontrollera och säkerställa uppgifterna om vilka som befann sig på flygplanet och som är bosatta i Sverige. En lista med namn på sjutton personer som är hemmahörande i Sverige har lämnats till Polisen som i sin tur ansvarar för att informera närmast anhöriga. UD framför inte dödsbud, utan det sköts alltid av polis.

UD har skickat ett konsulärt kristeam till Iran som nu är på plats för att förstärka svenska ambassaden i Teheran med anledning av flygkraschen.

Ambassaden håller bland annat kontakt med iranska myndigheter och bistår anhöriga som befinner sig i Iran. Ambassaden står även i kontakt med andra länders ambassader i Iran som också hade medborgare på det kraschade planet för att tillsammans få information från iranska myndigheter.

MSB har bistått UD med att lämna information till de kommuner där de omkomna var bosatta. Kommunerna ansvarar i sin tur för krisstöd till anhöriga och närstående. Vissa av kommunerna har upprättat krisstöd som anhöriga kan vända sig till. Information ges via kommunernas webbplatser. Anhöriga kan även alltid vända sig till kommunens socialjour eller 1177 Vårdguiden för råd och stöd.

Identifiering

Iranska myndigheter ansvarar för identifieringsarbetet på plats, med stöd av svenska polisens ID-kommission vad gäller personer bosatta i Sverige. Polisen samlar nu in uppgifter som kan bidra till att fastställa identitet. Under identifieringsarbetet ansvarar polisen för information till och kontakt med anhöriga. När identifieringsarbetet är klart kan dödsbevis utfärdas av iranska myndigheter och anhöriga kan få ett slutligt besked.

Mer information om polisens identifieringsarbete i händelse av en stor olycka finns på polisens webbplats polisen.se

UD och ambassadernas stöd till anhöriga

Först efter att polisens arbete med identifiering är färdigt tar UD och aktuella försäkringsbolag över för att bistå och stödja anhöriga med praktiska frågor som till exempel att hjälpa till med att, utifrån anhörigas önskemål och behov, återföra de omkomnas kvarlevor till Sverige alternativt ombesörja lokal begravning, administration med nödvändiga dokument, kontakter med lokala myndigheter och svenska myndigheter eller andra frågor.

Varje ärende hanteras individuellt. UD eller ambassaden för alltid en dialog med närmast anhörig oavsett om den anhörige befinner sig i Sverige eller utomlands. UD lämnar som regel inte ut detaljer om enskilda ärenden till andra än närmast anhörig. Om en person inte har några anhöriga kommer UD ta ställning i det enskilda fallet och föra dialog med andra berörda parter.

Befinner man sig i Sverige så kan man alltid ta en kontakt med UD (tel. 08-405 10 00). Befinner man sig i Iran kan man vända dig till ambassaden i Teheran (tel. +98 21 2371 2200).

Läs mer om UD och ambassadernas generella stöd vid dödsfall i utlandet på swedenabroad.se