Artikel från Utrikesdepartementet

Frågor och svar inför utlandsresa under coronapandemin

Publicerad Uppdaterad

För tillfället får UD många frågor om internationellt resande. Här nedan kan du ta del av svaren på de vanligaste frågorna.

Frågor inför utlandsresor

Oavsett var du ska resa vilar ett stort ansvar på dig som enskild resenär. Varje resenär bör hålla sig informerad om vilka inrese-, utrese- och förhållningsbestämmelser som gäller på resmålet och följa de lokala myndigheternas råd och regler. Se till att ha ett försäkringsskydd och kontrollera vad försäkringen täcker i din situation och för den resa du planerar. Tänk på att andra länder kan införa reserestriktioner med kort varsel, vilket kan påverka dina möjligheter att resa hem. Se därför till att ha marginaler för förseningar och extra kostnader.

Det finns fortfarande osäkerhet kring internationellt resande. Länder har olika restriktioner som stängda gränser, inreserestriktioner, karantänsbestämmelser och utegångsförbud och nya beslut kan fattas med kort varsel. Det är därför det är viktigt att vara påläst innan man reser, ha ett försäkringsskydd och att resa med mer marginaler än man brukar göra.

Vilka inreseregler som gäller beror på vilket land du ska resa till. Vissa länder har olika former av inreseförbud och andra har  särskilda krav på dig som resenär för att du ska tillåtas inresa. Som resenär måste du själv ta reda på vilka regler som gäller. På Sweden Abroad finns vägledande information per land. Om du inte hittar svaret på din fråga där kan du kontakta det aktuella landets ambassad i Stockholm för mer information.

Det finns vårdaktörer i hela landet som erbjuder tester för reseintyg (negativt covid-19-test) och hittas nog lättast genom sökning på internet. Tester för reseintyg finansieras inte av sjukvården utan du som behöver testa dig inför en resa måste själv stå för den kostnaden.

Om du nekas ombordstigning ska du ta kontakt med ditt rese- eller flygbolag samt ditt försäkringsbolag. UD kan inte påverka andra länders inrese- eller utreseregler. Vi kan heller inte påverka flygbolagens regler för ombordstigning. Det är upp till dig som resenär att säkerställa att du uppfyller de krav som finns för att tillåtas att resa in eller ut från det land du ska besöka.

Du som enskild resenär bör vara medveten om och förberedd på att förseningar och inställda flygavgångar kan förekomma. Om din flygresa ställs in eller om du har problem att ta dig tillbaka till Sverige ska du kontakta ditt resebolag eller försäkringsbolag.

Det är nu väl känt att det internationella resandet har förändrats med anledning av pandemins och resenärer har därmed möjlighet att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder inför en resa. Följ länken för mer information om konsulär service till svenskar utomlands, med andra ord vad UD och ambassaderna generellt kan och inte kan hjälpa dig med när du är utomlands.

Sveriges ambassader publicerar reseinformation per land på Sweden Abroad. Det finns nu även en särskild sida per land med covid-19 information som du hittar via ambassadens reseinformationssida. Informationen uppdateras löpande. Har du ytterligare frågor som du inte hittar svaret på rekommenderar vi dig att kontakta det berörda landets myndigheter eller landets ambassad i Stockholm.

Om UD:s avrådan

Från och med 1 oktober 2021 avråder UD inte längre från icke-nödvändiga resor till alla länder med anledning av coronapandemin.

Den pandemirelaterade avrådan från icke nödvändiga resor för samtliga länder gäller alltså fortfarande fram till och med 30 september, utom för de länder där avrådan redan hävts. Vilka dessa länder är, se denna lista.

Dessutom gäller fortsatt de avrådansbeslut som UD fattat av säkerhetsskäl. Se lista över vilka länder som UD avråder från resor till.

I allmänhet avråder UD från resor till ett land, eller delar av ett land, när säkerhetssituationen bedöms som farlig, oberäknelig eller snabbt föränderlig. När UD avråder gäller i många fall inte hela din reseförsäkring. Det är upp till varje försäkringsbolag att avgöra vilka försäkringsvillkor som ska gälla då UD avråder. Därför är det viktigt att du kontrollerar din försäkring innan avresa. Väljer du att resa till ett land som omfattas av en avrådan har ambassaden begränsad möjlighet att bistå dig med konsulär hjälp om så skulle behövas. Här hittar du mer information om vad en avrådan innebär.

UD kan avråda från icke nödvändiga resor, vilket innebär turist- och besöksresor; eller från alla resor, vilket även inkluderar arbetsresor och alla andra resor. UD:s avrådan är en helhetsbedömning av säkerhetsläget i det land man ska resa till. UD:s avrådan är ett generellt råd som riktar sig till alla svenskar, det är inte en bedömning av förutsättningarna för en enskild person eller för en särskild grupp av svenskar.

Att avrådan tagits bort från resor till vissa länder innebär tyvärr inte att situationen är som före coronapandemins utbrott. Även i Europa är läget fortfarande föränderligt och många länder har inreserestriktioner och förhållningsregler för alla som befinner sig i landet. Oavsett om UD avråder eller inte är det upp till dig som resenär att fatta beslut om att resa, hålla dig välinformerad, ha ett försäkringsskydd och att resa med marginal för förseningar och extra kostnader.

UD har beslutat att lyfta reseavrådan från och med den 1 oktober 2021 eftersom pandemisituationen förbättrats globalt och många länder lyft sina restriktioner. Sverige har en hög vaccinationsgrad och resenärer och reseaktörer har anpassat sig till den nya situationen.

UD har ett nära samråd med Folkhälsomyndigheten och följer utvecklingen i olika länder genom svenska ambassader utomlands men även genom till exempel EU-samarbetet och fattar beslut utifrån tillgänglig information.

Nej, en avrådan är en rekommendation, men ett avrådansbeslut fattas aldrig utan skäl och bör ses som en tydlig signal om ett allvarligt säkerhetsläge och är en indikation på att våra ambassader har mer begränsade möjligheter att bistå.

Att den pandemirelaterade avrådan inte längre kommer att gälle från och med den 1 oktober innebär inte att situationen är som före coronapandemins utbrott. Det vilar ett stort ansvar på dig som reser – läs på om resmålet inför avfärd och följ de regler och rekommendationer som råder på plats. I många länder finns restriktioner som kan påverka en resa, som krav på munskydd och uppvisande av negativa PCR-tester eller vaccinationsintyg. I vissa länder råder inreseförbud för utländska resenärer. Dessa beslut kan fortsätta att införas eller ändras med kort framförhållning.

Alldeles oavsett om UD avråder eller inte är det upp till dig som resenär att fatta beslut om att resa, hålla dig välinformerad, ha ett försäkringsskydd och att resa med marginal för förseningar och extra kostnader.

Frågor om vaccin och vaccination kopplade till utlandsresa

Besök E-hälsomyndighetens hemsida. Där kan du också beställa testbevis och tillfrisknandebevis. 

Det beror på. Covidbeviset gäller inom EU som bevis på din test- och vaccinationsstatus, men garanterar inte att du får resa in i ett visst land. Det finns fortfarande skillnader mellan länder vilka intyg som krävs och vilka eventuella ytterligare krav som kan ställas i samband med inresa. Vissa länder kräver ett intyg på att du inte har covid-19, att du är vaccinerad eller att du redan genomgått Covid-19 infektion, för att du ska kunna resa in i landet. Andra länder kräver ett intyg för att deras medborgare ska kunna återvända hem utan att behöva sitta i karantän. Det är även vanligt att resenärer måste fylla i ett hälsointyg eller ett passenger locator formulär.

Det är alltså fortfarande landet du reser till som avgör vilka regler som gäller för inresa. Därför är det alla resenärers eget ansvar, även de som vaccinerat sig, att kontrollera vilka inresebestämmelser/vaccinbevis som gäller för just det landet man ska resa till och även vilka regler som gäller för eventuella transitländer.Jag bor utomlands, hur blir jag vaccinerad?

Du som är bosatt utomlands och vill vaccineras bör vända dig till lokala myndigheter och lokal sjukvård i det land du bor och själv undersöka vilka förutsättningar som gäller för att få den vaccinering som landet i fråga eventuellt rekommenderar, erbjuder eller kräver. Sveriges ambassader erbjuder inte vaccinering till svenskar bosatta utomlands.

Är du utskriven ur Sverige måste du skriva in dig igen för att kunna erhålla offentlig sjukvård. Läs mer på 1177.

Du som är bosatt utomlands och vill vaccineras bör vända dig till lokala myndigheter och lokal sjukvård i det land du bor och själv undersöka vilka förutsättningar som gäller för att få den vaccinering som landet i fråga eventuellt rekommenderar, erbjuder eller kräver. Sveriges ambassader erbjuder inte vaccinering till svenskar bosatta utomlands.

Är du utskriven ur Sverige måste du skriva in dig igen för att kunna erhålla offentlig sjukvård. Läs mer på 1177.

Frågor om inresa till Sverige för svenska och utländska medborgare

Folkhälsomyndigheten ger rekommendationer för vad som gäller vid ankomst till Sverige efter en utlandsresa.

Frågor om vilka krav som ställs på utländska medborgare som vill resa in i Sverige besvaras av Polisen. Sedan mars 2020 råder ett förbud för icke nödvändiga resor från andra länder till Sverige. Förbudet har därefter förlängts och kompletterats. Mer information finns på Polismyndighetens hemsida.

Ja, det finns undantag. Det är Polismyndigheten som ansvarar för tillämpning av inreseförbudet och UD hänvisar därför alla frågor till dem. Du kan även hitta svar på vanligt förekommande frågor här.

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.