Artikel från Utrikesdepartementet

Information om UD:s arbete med anledning av coronaviruset

Publicerad · Uppdaterad

Ändringar av avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder

Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts, beslutar UD följande:

 1. Från och med den 14 september 2020 hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Storbritannien.
  UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike.
 2. För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet[1] har UD tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 23 september 2020. Detta beslut gäller alltjämt.
 3. UD har tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till övriga länder utanför EU, EES samt Schengenområdet till och med den 15 november 2020. Detta beslut gäller alltjämt.

[1] Estland, Finland, Irland, Lettland, Litauen, Malta, Slovakien och Slovenien.

Så här kontaktar du UD

Telefon

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00

För akuta konsulära nödsituationer når man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05

Svensklistan

Vi uppmanar svenskar som vistas utomlands att skriva upp sig på svensklistan och lämna sina kontaktuppgifter så att UD eller en svensk ambassad kan komma i kontakt om nödvändigt. Glöm inte att avregistrera dig från svensklistan när du har återvänt till Sverige.

Reseinformation via Sweden Abroad och UD Resklar

Vi uppmanar svenskar att även ladda ner appen UD Resklar och slå på pushnotiser för det land man befinner sig i samt att ta del av de svenska ambassadernas reseinformation på Sweden Abroad. Svenskar bosatta i utlandet uppmanas följa lokala myndigheters råd och anvisningar.

Vårt konsulära arbete

Förutom att sprida viktig information till svenskar utomlands håller UD och våra utlandsmyndigheter kontakt med lokala myndigheter för att lösa uppkomna situationer och bistå i enskilda ärenden där svenskar behöver hjälp. Utvecklingen i världen påverkar i hög grad svenska utlandsmyndigheters möjlighet att bistå svenska medborgare i utlandet.

Med tanke på de exceptionella omständigheterna måste man som resenär acceptera en hög grad av ovisshet. Resenärer som önskar resa hem till Sverige uppmanas att i första hand resenärer undersöka vilka möjligheter som finns att resa hem med reguljärtrafik. Kontakta reseföretag, flygbolag och försäkringsbolag för att se om det går att ordna en egen hemresa. Ambassaden kan hjälpa till att sprida information om aktuella flyg. 

Vårt internationella arbete

Sverige fortsätter att värna om internationella principer och åtaganden och stödjer multilaterala organisationer som syftar till att motverka den globala smittspridningen och dess konsekvenser.

Med en genomtänkt respons kan det internationella samfundet gemensamt lägga grunderna för en mer hållbar, jämlik och jämställd värld som står bättre rustad att möta nya kriser.

Ytterligare länkar 

Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

 • Begränsa smittspridning i landet.
 • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
 • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
 • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
 • Begränsa oro, bland annat genom information.
 • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.