Artikel från Utrikesdepartementet

Information om UD:s arbete med anledning av coronaviruset

Publicerad · Uppdaterad

Ändringar av avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder

Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som senast förlängdes den 15 maj 2020, beslutar UD följande:

  1. Från och med den 30 juni 2020 är följande länder undantagna avrådan från icke nödvändiga resor: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien. Detta gäller även Ungern, Monaco, San Marino och Vatikanstaten. 
  2. För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet [1] samt Storbritannien gäller avrådan från icke nödvändiga resor alltjämt till och med den 15 juli 2020.
  3. För samtliga länder som inte omfattas av punkt 1 eller punkt 2 ovan, förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.
  4. För de länder eller områden för vilka UD har meddelat avrådansbeslut före den 14 mars 2020, är dessa beslut fortfarande gällande.

[1] Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Irland, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Tyskland och Österrike.

Så här kontaktar du UD

Telefon

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00

För akuta konsulära nödsituationer når man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05

Svensklistan

Vi uppmanar svenskar som vistas utomlands att skriva upp sig på svensklistan och lämna sina kontaktuppgifter så att UD eller en svensk ambassad kan komma i kontakt om nödvändigt. Glöm inte att avregistrera dig från svensklistan när du har återvänt till Sverige.

Reseinformation via Sweden Abroad och UD Resklar

Vi uppmanar svenskar att även ladda ner appen UD Resklar och slå på pushnotiser för det land man befinner sig i samt att ta del av de svenska ambassadernas reseinformation på Sweden Abroad. Svenskar bosatta i utlandet uppmanas följa lokala myndigheters råd och anvisningar.

Vårt konsulära arbete

Förutom att sprida viktig information till svenskar utomlands håller UD och våra utlandsmyndigheter kontakt med lokala myndigheter för att lösa uppkomna situationer och bistå i enskilda ärenden där svenskar behöver hjälp. Utvecklingen i världen påverkar i hög grad svenska utlandsmyndigheters möjlighet att bistå svenska medborgare i utlandet.

Med tanke på de exceptionella omständigheterna måste man som resenär acceptera en hög grad av ovisshet. Resenärer som önskar resa hem till Sverige uppmanas att i första hand resenärer undersöka vilka möjligheter som finns att resa hem med reguljärtrafik. Kontakta reseföretag, flygbolag och försäkringsbolag för att se om det går att ordna en egen hemresa. Ambassaden kan hjälpa till att sprida information om aktuella flyg. 

Vårt internationella arbete

Sverige fortsätter att värna om internationella principer och åtaganden och stödjer multilaterala organisationer som syftar till att motverka den globala smittspridningen och dess konsekvenser.

Med en genomtänkt respons kan det internationella samfundet gemensamt lägga grunderna för en mer hållbar, jämlik och jämställd värld som står bättre rustad att möta nya kriser.

Ytterligare länkar 

Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.