Artikel från Utrikesdepartementet

Information om UD:s arbete med anledning av coronaviruset

Publicerad · Uppdaterad

Under våren 2020 blev många resenärer strandade på olika ställen i världen i samband med att det nya coronaviruset började spridas och länder införde olika åtgärder för att hindra smittspridning. Sedan dess har vi sett antalet smittade både sjunka och stiga igen i olika delar av världen.

Pandemin pågår fortfarande och situationen är fortsatt osäker. UD följer läget, land för land, i nära kontakt med svenska ambassader och konsulat i världen. UD:s avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder gäller fram till 31 maj 2021 med undantag för de 30-tal länder i Europa som avrådan hävts för. Om man beslutar sig för att resa under dessa omständigheter är det viktigt att vara väl förberedd, påläst och att resa med tidsmässiga och ekonomiska marginaler.

Länder inför olika restriktioner för att begränsa och hindra fortsatt smittspridning. Flera länder tillåter inte utländska resenärer att resa in i landet tills vidare. De som tillåter inresa kan ha strikta inresebestämmelser som till exempel att man kan visa upp ett negativt covid-19 test eller annan form av hälsointyg, eller karantänsbestämmelser. Många har även olika förhållningsregler för alla som befinner sig i landet som krav på att bära mask, utegångsförbud nattetid, begränsade öppettider för butiker, parker och andra allmänna platser. I länder där smittspridningen ökat kan vården i landet vara hårt belastad. Begränsningar för kollektivtrafik kan göra att det inte är möjligt att resa i landet. Länder tillämpar olika regler och regler ändras, ibland dagligen, och med kort framförhållning. Pandemin pågår fortfarande och situationen vad gäller resor är osäker och oförutsägbar.

UD:s råd till svenskar som reser under dessa omständigheter är att vara förberedd, påläst och beredd på förseningar och oförutsedda utgifter. Man bör resa med större marginaler än vanligt. Som alltid är det viktigt att ha en giltig försäkring och kontakta försäkringsbolaget i förväg för att ta reda på vad som gäller och vilket stöd man kan räkna med från försäkringsbolaget. Om någon i resesällskapet visar sig vara coronasmittad kan den personen eller hela resesällskapet vara tvungna att stanna i karantän på plats. Man tillåts inte resa med symptom och om vård behövs får man söka vård på plats och stanna där till symptomen avtar.

Även när man är utomlands uppmanas resenärer att följa Folkhälsomyndighetens råd för att skydda sig själv och andra från smittspridning, på samma sätt som när man befinner sig i Sverige.

 • Res inte om du är sjuk.
 • Är du utomlands när du blir sjuk, res inte hem förrän du är frisk. Följ de lokala anvisningarna för när du betraktas som frisk.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
 • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Om det är möjligt välj ett färdmedel där du kan boka plats eller kan undvika trängsel.
 • Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.

Läs Folkhälsomyndighetens allmänna råd i sin helhet här

UD:s avrådan

Avrådansbeslut baseras på flera kriterier som vägs in till en helhetsbedömning. Antalet smittade personer i landet ligger i sig inte till grund för UD:s avrådan utan det gör de åtgärder och restriktioner som länder inför för att begränsa smittspridning och som i stor omfattning påverkar resenärer, till exempel landets infrastruktur, möjligheten att få vård eller resa till, från och inom landet. Det är det allmänna säkerhetsläget för resenärer som prioriteras vid avrådansbeslut.

Den 14 mars 2020 gick UD ut med en avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder.

Den 31 mars 2021 förlängdes avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder utanför EU, EES, Schengenområdet samt Storbritannien till och med den 31 maj 2021.

UD har hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike. 

UD följer hela tiden situationen och ser över utvecklingen land för land. UD kan även återinföra avrådan för länder i Europa om läget förvärras avsevärt.

Svensklistan

UD rekommenderar att svenskar som vistas utomlands skriver upp sig på svensklistan och lämnar sina kontaktuppgifter så att UD eller en svensk ambassad kan komma i kontakt om nödvändigt. Följ länken för mer information och anmälan.

Svensklistan på Sweden Abroad

Reseinformation via Sweden Abroad och UD Resklar

UD rekommenderar alla att ladda ner appen UD Resklar och slå på pushnotiser för det land man befinner sig i/avser resa till. I appen kan man bland annat läsa ambassadernas reseinformation per land, UD:s reseinformation och hitta kontaktuppgifter till ambassader och konsulat utomlands.

Information om appen UD Resklar
Reseinformation på Sweden Abroad

Så här kontaktar du UD

Telefon

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00

För akuta konsulära nödsituationer når man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05

 • Vårt konsulära arbete

Under februari-maj 2020 kunde sammanlagt cirka 9000 svenskar bistås från olika ställen i världen till Sverige med stöd av insatser från UD och svenska utlandsmyndigheterna i nära samarbete med nordiska länder och EU-länder.

UD och svenska ambassader och konsulat följer läget och händelseutvecklingen land för land. Ett viktigt instrument för att ge information till svenska resenärer är ambassadernas reseinformation på Sweden Abroad, ud.se och genom UD Resklar facebook, twitter och appen UD Resklar.

Läs mer om vad du kan få hjälp med av en svensk ambassad utomlands

Vårt internationella arbete

Sverige fortsätter att värna om internationella principer och åtaganden och stödjer multilaterala organisationer som syftar till att motverka den globala smittspridningen och dess konsekvenser.

Med en genomtänkt respons kan det internationella samfundet gemensamt lägga grunderna för en mer hållbar, jämlik och jämställd värld som står bättre rustad att möta nya kriser.

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

 • Begränsa smittspridning i landet.
 • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
 • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
 • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
 • Begränsa oro, bland annat genom information.
 • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.