Artikel från Utrikesdepartementet

Information om UD:s arbete med anledning av coronaviruset

Publicerad · Uppdaterad

Ett ökande antal länder inför nu olika åtgärder för att begränsa smittspridning i landet som får konsekvenser för resenärer. Med tanke på de exceptionella omständigheterna måste man som resenär acceptera en hög grad av ovisshet. UD står i nära kontakt med aktörer inom resebranschen som arbetar intensivt med att försöka transportera hem så många som möjligt.

Svenska ambassader runt om i världen arbetar aktivt med att uppdatera sin reseinformation på Sweden Abroad och skicka push-notiser genom appen UD Resklar. I den utsträckning det är möjligt informerar ambassaderna om vilka transportalternativ som finns att tillgå från landet. Omvärldsläget ändras mycket snabbt och länder inför olika åtgärder med kort varsel för att begränsa smittspridning såsom utegångsförbud, in- och utreseförbud och karantänsbestämmelser. En del länder inför även begränsningar i möjligheten att transitera via sina territorier. Dessa beslut kan komma med kort varsel.

Ett omfattande konsulärt arbete pågår med allt från att ta emot samtal, förmedla information, ge rådgivning och hjälpa utsatta svenska resenärer till samordning och utbyte av information med våra nordiska grannländer och andra EU-länder. UD har omfördelat betydande resurser internt för att stärka upp arbetet med att hantera Corona-relaterade frågor och åtgärder, inte minst för att kunna besvara ett kraftigt ökande antal frågor från allmänheten.

UD och våra utlandsmyndigheter arbetar intensivt i en förstärkt organisation tillsammans med våra nordiska grannländer och inom EU för att ge råd, information och stöd till svenskar som befinner sig utomlands i svåra situationer.

Genom att hålla en tät dialog med flygbolag och lokala myndigheter över hela världen och sedan sprida informationen till svenskar på plats har vi kunnat hjälpa många svenskar att själva ordna sin resa hem. Vår målsättning är att svenska resenärer som vill ska kunna komma hem. Hittills har vårt arbete lett till att svenskar fått plats på fler än 30 olika flyg, från bland annat Peru, Tunisien, Spanien, Filippinerna och Förenade Arabemiraten.

På många platser finns möjlighet att resa hem med kommersiella flyg. Där bistår vi aktivt svenskar genom att förmedla information från lokala myndigheter och flygbolag. Vi behöver anpassa våra insatser för olika länder då förutsättningarna till hemresa skiljer sig åt. En av utmaningarna vi ser är att svenskar i vissa länder är spridda i olika orter, och att det kan vara svårt att ta sig till avreseorter.

Vi har en särskild grupp inom vår krisorganisation som bara arbetar med att hitta lösningar på logistikfrågor. Vår prioritet just nu är de platser där möjligheterna att ta sig hem är uttömda och där situationen för svenska resenärer är särskilt allvarligt. För dessa länder tittar vi nu på vilka möjligheter som finns i nära dialog med flygbolag och lokala myndigheter.

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00

För akuta konsulära nödsituationer når man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05

UD vill påminna om möjligheten att skriva upp sig på svensklistan och lämna sina kontaktuppgifter så att UD eller en svensk ambassad kan komma i kontakt om nödvändigt. Uppgifter som lämnas, sparas enbart under den tid man själv anger för utlandsvistelsen och tas sedan automatiskt bort.

WHO deklarerade den 11 mars att covid-19 nu är en pandemi och att sjukdomen finns eller snart kommer att finnas i alla världsdelar och kommer sannolikt att drabba alla världens länder.

Avrådan från resor

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla till och med den 15 juni 2020.

I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut.

Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder togs den 3 april 2020. Avrådan gäller efter förlängningen till och med den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Svenska utlandsresenärer – dvs de som har för avsikt att återvända till Sverige inom en relativt snar framtid – bör överväga att snarast möjligt återvända till Sverige. Håll tät kontakt med flyg- rese- och försäkringsbolag om konsekvenserna av händelseutvecklingen.

Svenska resenärer utomlands uppmanas vidare att läsa ambassadens reseinformation på Sweden Abroad eller i appen UD Resklar och skriva upp sig på svensklistan – men även att avanmäla sig från svensklistan om man redan lämnat ett land.

UD följer händelseutvecklingen i världen noga och gör löpande bedömningar.

Mer information

Ambassadernas reseinformation per land finns på Sweden Abroad. Välj land i rullistan.

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Hit kan du vända dig för att ge och få information om större olyckor och kriser. Hit kan du vända dig om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom.

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittskydd och följer även utbrott av smittsamma sjukdomar utomlands. Aktuell information om coronaviruset kan följas via Folkhälsomyndigheten, Världshälsoorganisationen (WHO) eller Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC). 

Folkhälsomyndigheten - Epidemiologiskt läge

Folkhälsomyndigheten - Frågor och svar

Många myndigheter och företag har nu särskild information kopplat till det nya coronaviruset på sina webbplatser.

Information till resenärer

Genvägar till ytterligare information 

Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.