Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Artikel från Kulturdepartementet

Möte med filmbranschen angående nya coronavirusets effekter

Publicerad

Den 24 mars träffade kultur- och demokratiminister Amanda Lind aktörer från filmbranschen för att få en lägesbild över filmområdet angående effekterna av nya coronaviruset covid-19.

Representanter från filmbranschen sitter vid ett bord i ett konferensrum.
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind bjöd in representanter från filmbranschen för att samtala om nya coronaviruset och dess effekter på kort och lång sikt. Många av de inbjudna deltagarna deltog över telefon, vilket även ministern gjorde. Ninni Andersson/Regeringskansliet

Under de senaste veckorna har kultur- och demokratiminister Amanda Lind träffat företrädare för kultur, medier, idrott och civila samhället som vittnat om stora svårigheter och allvarliga konsekvenser för deras branscher till följd av det nya coronaviruset.

Den 24 mars kallade ministern till möte för att lyssna på representanter inom filmbranschen. De som deltog var representanter för biografägare, festivaler, filmdistributörer, tv-bolag, filmproducenter och upphovspersoner. Bland annat berättade Filminstitutets VD Anna Serner om att de försöker minska effekterna av nya coronaviruset genom ändrade regler för stödgivning. Hon lyfte som exempel att vissa stöd till biografer betalas ut tidigare än planerat och att återbetalningskraven tagits bort för redan beviljade stöd till projekt som inte har kunnat genomföras på grund av rådande samhällsutveckling.

Mötet gav samtliga deltagare tillfälle att berätta hur de påverkas av läget, både på kort och på lång sikt. Exempel på konsekvenser på kort sikt som lyftes är att många av landets biografer har stängts ner och filmfestivaler skjutits upp, eller helt ställs in. Mer långsiktiga konsekvenser skulle kunna bli att filminspelningar ställs in så att det inte finns några filmer att visa när krisen äntligen är över.

- Vi har stor förståelse för den oro många känner i den rådande stunden och hur ansträngande situationen är för många just nu, sa Amanda Lind.

Ministern påminde om att de åtgärder som regeringen än så länge vidtagit inte på något sätt är en slutpunkt.

- Jag vill rikta ett stort tack till alla er som bidrar med viktiga erfarenheter, förslag och perspektiv. Er samlade lägesrapport hjälper regeringen att utforma fortsatta solidariska åtgärder så att enskilda aktörer, men även filmbranschen och samhället i sin helhet, ska klara av att möta denna extraordinärt svåra tid med samlad kraft och framgång. Tillsammans tar vi oss igenom detta, sa kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Faktaruta

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av nya coronavirusets utbrott har regeringen presenterat ett antal ekonomiska åtgärder. Bland annat fördelas 500 miljoner extra i stöd till små och stora aktörer inom kulturområdet. Regeringen följer utvecklingen mycket noga och undersöker ett stort antal förslag till vidare åtgärder.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Deltagande organisationer och representanter

 • Anna Serner, vd Filminstitutet
 • Beata Mannheimer, operativ chef, Film Capital Stockholm
 • Calle Nathansson, vd Folkets hus och parker
 • Christer Nylander, ordf. Kulturutskottet
 • Claes Ånstrand, ordf. Filminstitutets styrelse
 • Eric Broberg, ordf. Sveriges Filmuthyrareförening UPA
 • Filippa Wallestam, EVP Chief Content Officer, NENT Group Sverige
 • Johan Holmer, Film- och tv-producenterna
 • Johan Seth, ordf. Oberoende Filmares Förbund
 • Katrina Mathsson, ordf. Föreningen Filmdistributörerna
 • Lars Gillegård, ordf. Riksföreningen Biograferna
 • Lisa Taube, ordf. Föreningen Svenska Filmfestivaler
 • Mikael Fellenius, vd Film i Väst
 • Peter Fornstam, ordf. Sveriges Biografägareförbund
 • Ralf Ivarsson, vd Film i Skåne
 • Sandra Warg, vd Filmpool Nord
 • Simon Norrthon, ordf. Teaterförbundet för scen och film
 • Simon Svensson, vd Våra Gårdar
 • Susin Lindblom, förbundsdirektör Dramatikerförbundet
 • Thomas Nilsson, kanal & tablåchef Sveriges Television AB
 • Vasiliki Tsouplaki, förste vice ordf. Kulturutskottet
 • Åsa Sjöberg, innehållsdirektör Bonnier Broadcasting