Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Möte med kulturbranschen angående coronavirusets effekter

Publicerad

Den 16 mars träffade kulturminister Amanda Lind, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi ett antal berörda kulturorganisationer och fackliga organisationer för att diskutera coronavirusets effekter på kulturbranschen.

 • Ardalan Shekarabi, socialförsäkrings­minister, Amanda Lind, kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna och Eva Nordmark, arbetsmarknads­minister.

  Ardalan Shekarabi, socialförsäkrings­minister, Amanda Lind, kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna och Eva Nordmark, arbetsmarknads­minister.

  Foto: Regeringskansliet.

 • Amanda Lind, Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna.

  Amanda Lind, kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna.

  Foto: Regeringskansliet.

 • Eva Nordmark, arbetsmarknads­minister.

  Arbetsmarknads­minister Eva Nordmark i dialog med representanter från kulturbranschen.

  Foto: Regeringskansliet.

 • Ardalan Shekarabi, socialförsäkrings­minister.

  Ardalan Shekarabi, socialförsäkrings­minister.

  Foto: Regeringskansliet.

Mötet hölls med ett antal kultur- och fackliga organisationer. Syftet var att ge regeringen en tydlig bild av virusspridningens konsekvenser för kulturskaparna och de behov som de berörda grupperna ser i den situation som har uppkommit.

– Spridningen av coronaviruset påverkar Sveriges kulturliv. Enskilda kulturskapare arbetar ofta som frilansare och egenföretagare, har små ekonomiska marginaler och är ofta mycket beroende av löpande uppdrag. Regeringen arbetar för närvarande med att teckna en lägesbild, kartlägga behov och ta fram förslag på åtgärder för att mildra virusspridningens konsekvenser för samhällets alla olika sektorer, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Deltagande organisationer

Musikerförbundet
Teaterförbundet
Författarförbundet
Fotografernas förbund
Konstnärernas Riksorganisation
KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd)
SYMF (Sveriges Yrkesmusikerförbund)