Näringsministern om tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader

Publicerad

Regeringen har beslutat om en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher som ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Näringsminister Ibrahim Baylan kommenterar åtgärden.

– Mitt i coronakrisen sinar intäkterna för väldigt många företag, framförallt inom hotell och restaurang och delar inom sällanköpshandeln. Det är därför regeringen föreslår att vi hjälps åt genom att till exempel via hyresvärdarna kunna reducera de fasta hyreskostnaderna. Vi jobbar intensivt för att se till att reda ut detaljerna och kommer allteftersom lägga ut information så att du vet var du kan vända dig och hur det går till när man ska ansöka om detta, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns information om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.