Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Utrikesdepartementet

Demokratisatsningen – samtal om arbetet för frihandel och främjande under coronakrisen

Publicerad

Den 14 september bjöd utrikeshandelsminister med ansvar för nordiska frågor, Anna Hallberg in svenska och internationella aktörer till ett videomöte om arbetet för frihandel och främjande i demokratisatsningen, med fokus på utmaningarna i och med coronakrisen.

Syftet med mötet var att bidra till det globala samtalet om de ökade utmaningarna för en fri, rättvis och hållbar handel, jämlikhet, social dialog och kampen mot korruption i och med coronakrisen. Jämlikhet, social dialog, anti-korruption och frihandel är prioriteringar i regeringens demokratisatsning.

Växande ojämlikhet och exkludering utgör globala utmaningar som kräver politiskt gångbara lösningar och strategier, och att lyfta fram vikten av att bekämpa korruption och mutor samt att verka för en bra dialog gällande företagande och mänskliga rättigheter är centrala komponenter i regeringens arbete.

Vid mötet deltog representanter för internationella organisationer som ILO och OECD, fackföreningarna genom IndustryALL, universitet samt svenska organisationer, myndigheter och företag.