Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Artikel från Miljödepartementet

Förbättrade klimatberäkningar och internationellt klimatarbete i höstbudgeten

Publicerad

Regeringen föreslår satsningar för att stödja det nationella och internationella miljö- och klimatarbetet i budgetpropositionen för 2021. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Genomförande av den klimatpolitiska handlingsplanen och bättre effektanalyser

Den klimatpolitiska handlingsplanen som presenterades i december 2019 tar ett helhetsgrepp om svensk klimatpolitik. Nu behöver många av de åtgärder som regeringen aviserat i handlingsplanen utredas och konkretiseras till skarpa åtgärdsförslag som tar oss mot våra klimatmål. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att myndigheternas förutsättningar till att bistå med underlag stärks med dels 16 miljoner kronor 2021 för att förbättra effektbedömningar och dels 22 miljoner kronor 2021 för att genomföra regeringsuppdrag. Anslagen beräknas även behöva öka under 2022 och 2023 för dessa ändamål. Dessutom föreslås Klimatpolitiska rådets fortsatta arbete med samarbetsverktyget Panorama som visualiserar och skyndar på klimatomställningen i Sverige stärkas. Satsningarna bidrar till att svara upp mot de förväntningar som finns på ett ambitiöst genomförande och en konkretisering av den klimatpolitiska handlingsplanen.

Globalt högnivåmöte i Stockholm 2022

Sverige har erbjudit sig att stå värd för ett globalt högnivåmöte 2022, 50 år sedan FN:s första miljökonferens, Stockholmskonferensen 1972. Högnivåmötets fokus är att bidra till det globala arbetet med Agenda 2030 och Parisavtalet. Det kommer också ges tillfälle att se över och stödja arbetet med grön återhämtning och omställning efter den pågående pandemin. Bakgrunden är regeringens vilja att driva på det internationella klimat- och miljöarbetet, liksom det var 1972. Sverige har sedan dess varit en förebild i att visa restenav världen att man kan föra en offensiv klimat- och miljöpolitik och fortsätta vara ett välfärdsland.

För att detta ska kunna göras framgångsrikt behöver regeringen stöd från svenska myndigheter och akademin. Därför föreslår regeringen att för 2021 tilldela 5 miljoner kronor till myndigheter och 5 miljoner kronor för miljöforskning som bidrar till förberedelserna av mötet.

För att skapa global delaktighet och påverka den globala agendan behöver bl.a. FN-systemet engageras i förberedelserna. Regeringen föreslår därför att 10 miljoner kronor under 2021 ska gå till internationella organisationer som bidrar till förberedelser av regeringens högnivåmöte.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.