Artikel

Regeländringar beslutade den 5 november 2020

Publicerad

Ändring i förordningen om geografisk miljöinformation

Regeringen har beslutat att förordningen om geografisk miljöinformation ändras så att kommuner får ett informationsansvar i fråga om detaljplaner och planbeskrivningar enligt plan- och bygglagen (PBL).

Förordningen innehåller bestämmelser om den svenska infrastrukturen för tillgång till och utbyte av geografisk miljöinformation som har elektronisk form och som är användbar för verksamheter och åtgärder som kan påverka människors hälsa eller miljön.

Ändringen av förordningen innebär att kommuner får ett informationsansvar som innefattar skyldigheten att tillgängliggöra detaljplaner och planbeskrivningar enligt PBL. Ett sådant informationsansvar bedöms utgöra en förutsättning för att kunna etablera en säker och standardiserad digital infrastruktur för tillgängliggörande av data om samhällsbyggnadsprocessen.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021.

Referenser:

  • förordning (2020:905) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation

Kontaktperson:

Anna Josefsson 08-405 48 86

 

 

 

 

 

 

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.