Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Begränsade öppettider för serveringsställen och skärpta allmänna råd

Publicerad

Smittspridningen i samhället ligger på en hög nivå och fortsätter att öka. Det pågår regionala utbrott, och fler kluster med nya virusvarianter har hittats. Trots att en lång rad begränsningsåtgärder redan beslutats gör regeringen och Folkhälsomyndigheten den samlade bedömningen att ytterligare åtgärder behövs för att förhindra en tredje våg.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Regeringen ser allvarligt på utvecklingen av antalet fall. I dag fattade därför regeringen ett beslut som gör det möjligt för Folkhälsomyndigheten att begränsa öppettiderna för samtliga serveringsställen som till exempel restauranger, kaféer och barer. Detta kan påverka alla verksamheter, oavsett om alkohol säljs eller inte. Folkhälsomyndigheten kan införa sådana regler nationellt eller för ett visst geografiskt område, till exempel ett län eller en kommun.

I ett första steg kommer detta innebära en nationell begränsning av öppettiderna till kl. 20.30 för samtliga serveringsställen. Ändringarna träder i kraft den 1 mars 2021. Serveringsställen kommer dock att kunna ha öppet för avhämtning eller hemleverans efter kl. 20.30.

Folkhälsomyndigheten kommer att besluta om ytterligare begränsningar av hur många personer som får vistas i butiker, gallerior och gym.  Regleringarna ändras och tydliggör att man ska gå in ensam om man behöver handla i exempelvis en butik eller galleria, med vissa undantag för exempelvis barn.

Rådet till idrottsföreningar har sedan tidigare varit att avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med vissa undantag för exempelvis barnidrott och elitidrott. Denna avrådan behöver upprepas och skärpas efter att smittspridning har konstaterats. Folkhälsomyndigheten föreslår därför att ta bort skrivningen om att enstaka matcher kan tillåtas för barn och unga, och för en dialog med Riksidrottsförbundet om övrig tävlingsverksamhet. Förutom tävlingar bör idrotts- och fritidsverksamheter för barn och unga fortgå under förutsättning att övriga föreskrifter och allmänna råd kan följas. 

De restriktioner som har beslutats, eller kommer beslutas, drabbar berörda branscher hårt. Regeringen höjer därför takten i stödåtgärderna för att rädda jobb och se till att samhället snabbt kan komma igång när tillräckligt många i befolkningen är vaccinerade, och vi kan återgå till en mer normal vardag. En del av syftet med de åtgärder som regeringen och Folkhälsomyndigheten aviserade i dag är att skolor i så stor utsträckning som möjligt ska kunna vara öppna.

Vid onsdagens pressträff medverkade statsminister Stefan Löfven, socialminister Lena Hallengren, utbildningsminister Anna Ekström samt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.