Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Utrikesdepartementet

EU:s handelspolitik och relationer med USA på ministermöte

Publicerad

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg träffar sina ministerkollegor i Bryssel på torsdag för att diskutera EU:s framtida handelspolitik och EU:s handelsrelationer med USA. EU-ländernas ministrar för utrikeshandel kommer även ta upp arbetet med att reformera världshandelsorganisationen WTO. I samband med mötet kommer ministrarna ha diskussioner med Ngozi Okonjo-Iweala, generaldirektör för WTO, och Katherine Tai, USA:s handelsrepresentant.

Anna Hallberg
Anna Hallberg, minister för utrikeshandel deltar i EU:s utrikesråd 20 maj. EU:s USA-relation på handelsområdet och moderniseringen av världshandelsorganisationen, WTO, står bland annat på dagordningen. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Handelsrelationen mellan EU och USA

Tillsammans med USA:s handelsrepresentant Katherine Tai ska ministrarna diskutera handelsrelationerna mellan EU och USA.

Regeringen anser att handelsrelationen till USA och övriga länder på andra sidan Atlanten är avgörande för svensk ekonomi, säkerhet och välstånd. USA är en av Sveriges viktigaste handelspartners och en bra relation är prioriterat för regeringen.

Regeringen arbetar för att EU ska driva en positiv och framåtblickande handelslinje mot den amerikanska administrationen och värna ett öppet handelsklimat.

Reformarbetet med världshandelsorganisationen WTO

På mötet kommer EU-kommissionen informera ministrarna om läget i de pågående förberedelserna inför WTO:s tolfte ministerkonferens i Geneve 2021. I samband med mötet kommer ministrarna också ha en diskussion med WTO:s generaldirektör Ngozi Okonjo-Iweala.

Regeringen arbetar för ett starkt regelbaserat världshandelssystem och därför är en modernisering av WTO av stor vikt för världshandeln och för förtroendet för organisationen.

Regeringen arbetar för att EU ska ha en fortsatt och ledande roll i arbetet med att modernisera WTO och stödjer EU-kommissionens arbete i frågan.

EU:s handelspolitiska översyn

På mötet kommer ministrarna även diskutera möjligheten att anta rådsslutsatser som svar på meddelandet EU-kommissionen presenterade efter sin översyn av EU:s handelspolitik. Meddelandet som presenterades i februari lyfter bland annat fram åtgärder för att anpassa handelspolitiken till nya förhållanden som ökad protektionism, handelskonflikter och effekterna av coronapandemin. Handelspolitiken ska även möjliggöra den gröna och digitala omställningen, hitta bättre lösningar för att minska handelshinder samt att stärka en öppen och hållbar handel.

Regeringen arbetar för att EU:s framtida handelspolitik försvarar en öppen och regelbaserad handelsordning samt bidrar till att bekämpa den växande protektionismen.

 

Portugisiska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för mötet i EU:s utrikesråd 20 maj

Mer om mötet i EU:s utrikesråd 20 maj

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.