EU:s strategiska kompass på försvarsministermöte

Publicerad

Den strategiska kompassen för EU:s säkerhets- och försvarssamarbete står på dagordningen när EU:s försvarsministrar möts i Bryssel 6 maj. Försvarsministrarna ska också träffa Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg.

Möte i Europabyggnaden i Bryssel
Försvarsministrarna möts i Europabyggnaden i Bryssel. Foto: Europeiska unionens råd

Aktuella frågor

EU:s höga representant Josep Borrell inleder mötet med att kommentera situationen i Sahel efter sin resa i regionen. Borrell kommer sannolikt även kommentera situationen vid Ukrainas östra gräns, Moçambique och operation Irini. EU-kommissionen kommer också att informera om handlingsplanen för synergier mellan civila företag och försvars- och rymdindustrin.

Den strategiska kompassen

På mötet ska försvarsministrarna diskutera arbetet med den strategiska kompassen med fokus på krishantering. I juni 2020 fattade rådet beslut om att gå vidare med arbetet att utveckla en strategisk kompass som ska bidra till att ge politisk vägledning för den fortsatta utvecklingen av EU:s säkerhets- och försvarssamarbete.

Regeringen anser att det säkerhetspolitiska omvärldsläget understryker behovet av ett starkt EU som bidrar till att främja fred och säkerhet i Europa och globalt. Regeringen välkomnar därför utvecklingen av en tydligare strategisk inriktning för säkerhets- och försvarssamarbetet och med den strategiska kompassen.

Regeringen kommer att betona vikten av EU som global aktör med förmåga att verka brett, såväl civilt som militärt genom hela konfliktcykeln och understryker vikten av att hela EU:s verktygslåda används.

Samtal med Natos generalsekreterare

I anslutning till mötet ska försvarsministrarna ha ett lunchmöte med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg, med fokus framför allt på insatsområden där EU och Nato har gemensamt intresse.

Europeiska försvarsbyrån

I anslutning till rådsmötet har Europeiska försvarsbyrån och EU:s satellitcentrum styrelsemöten i försvarsministerformat.

Ambassadör Mikael Lindvall företräder Sverige på mötet.

Portugisiska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för EU:s utrikesråd 6 maj

Mer om mötet i EU:s utrikesråd 6 maj

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.