Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Dialog om kultursamverkan - för kultur i hela landet

Publicerad

Onsdag 6 oktober hade kultur- och demokratiminister Amanda Lind dialog med kulturpolitiker från hela landet. I fokus var bland annat återstart av kulturen, regeringens budgetsatsningar, konstens frihet och fortsatt utveckling av kultursamverkansmodellen.

Foto: Regeringskansliet

Coronarestriktionerna har lättat och i hela landet öppnar återigen kulturen sina dörrar för verksamhet och publik. Det har varit en väldigt tuff period för kultursektorn och det är många frågor att diskutera för ett fortsatt starkt Kultursverige.

-Regionernas arbete för kulturens fortsatta utveckling är oerhört viktigt. Det är väldigt givande att ta del av deras inspel så att vi tillsammans kan stärka kulturen i hela landet, säger Amanda Lind.

Onsdagens dialog var årets andra dialog om kultursamverkan och under mötet presenterade kultur- och demokratiministern bland annat budgetsatsningarna för 2022. Vid mötet medverkade även Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommunder och Regioner (SKR) och Klara Tomson, huvudsekreterare i utredningen Återstart för kulturen, presenterade betänkandet ”Från kris till kraft – Återstart för kulturen”. Erik Nilsson, statssekreterare vid Utbildningsdepartementet, deltog i dialogen om skolans ansvar för barns och ungas rättigheter och möjligheter att utöva och ta del av kultur. Dialogen berörde också samverkan mellan Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet.

-Samverkan är en viktig nyckel, inte bara inom kultursektorn och mellan regioner, utan även mellan olika politikområden. För att återstarta och utveckla kulturen behövs gemensamma insatser och att vi arbetar framåt tillsammans, säger Amanda Lind.

Faktaruta

Kultursamverkansmodellen är en modell för att fördela statligt stöd till regionala och lokala kulturverksamheter i hela landet. Genom modellen har regioner ansvar och frihet att fördela det statliga stödet. till bland annat teaterar, orkestrar, museer,viss bibliotekverksamhet m.m.. Statens stöd uppgår 2021 till ca 1,7 mdkr.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.