Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Artikel från Justitiedepartementet

Migration och kampen mot sexuella övergrepp på barn på RIF-rådet

Publicerad

När justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg träffade sina EU-kollegor i Luxemburg 7–8 oktober diskuterade de migration och utmaningar i samband med screening och förvar vid EU:s yttre gräns. Andra frågor på dagordningen var Europeiska åklagarmyndigheten, kampen mot sexuella övergrepp på barn på internet och eventuella EU-åtgärder om häktning.

  • Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

    Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg representerade Sverige på rådsmötet i Luxemburg.

    Foto: EU-representationen

  • Inrikesminister Mikael Damberg

    Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg representerade Sverige på rådsmötet i Luxemburg.

    Foto: EU-representationen

Migration

EU-kommissionen och det slovenska ordförandeskapet informerade ministrarna om arbetet med att ta fram handlingsplaner för att stärka partnerskapen med prioriterade ursprungs- och transitländer. Ministrarna diskuterade även situationen längs olika migrationsrutter.

EU-kommissionen, EU:s utrikestjänst och EU:s samordnare för kampen mot terrorism informerade också om situationen i Afghanistan med fokus på internationellt skydd, migration och säkerhet.

– Det är mycket viktigt att det internationella biståndet ökar. Från svenskt håll har vi ökat stödet till FN:s flyktingorganisation UNHCR, och vi kommer att fortsätta att göra så mycket vi kan för att undvika en humanitär kris i Afghanistan, sade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, som efter mötet också betonade vikten av att komma vidare i förhandlingarna om EU:s migrations- och asylpakt.

Screening och förvar

En annan punkt på dagordningen var frågan om screening och förvar av migranter vid EU:s yttre gränser. På mötet konstaterades det att det krävs vidare diskussioner på teknisk nivå och att det inte fanns stöd för att bryta ur screeningförordningen från asyl- och migrationspakten.

Europeiska åklagarmyndigheten

EU-kommissionen och det slovenska ordförandeskapet informerade ministrarna om arbetet vid den Europeiska åklagarmyndigheten, Eppo. Myndigheten har varit verksamt sedan 1 juni 2021 och har som uppdrag att utreda och väcka åtal för brott mot EU:s finansiella intressen.

Kampen mot sexuella övergrepp på barn

Ministrarna diskuterade på mötet hur man kan bekämpa sexuella övergrepp mot barn på internet inför kommande förslag från EU-kommissionen. Diskussionen fokuserade särskilt på hur behöriga myndigheter kan få åtkomst till uppgifter genom bland annat elektroniska bevis, datalagring och kryptering så att dessa brott kan bemötas på ett effektivt sätt.

Häktning

De materiella förhållandena i häkten, häktades processuella rättigheter och huruvida EU-initiativ på området behövs var också uppe för diskussion. EU-kommissionen överväger att komma med en rekommendation på området.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg representerade Sverige på mötet i Luxemburg.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Slovenska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.