Artikel från Utrikesdepartementet

EU:s utvecklingspolitik och relationen med USAID

Publicerad

När EU-ländernas ministrar för internationellt utvecklingsarbete möttes i Bryssel den 19 november samtalade de med Samantha Power, chef för USA:s utvecklings- och biståndsorganisation USAID, om gemensamma prioriteringar på bland annat klimatområdet. På dagordningen stod också diskussioner om vatten och pandemihantering.

Samtal med USAID

I en informell diskussion med USAID-chefen Samantha Power tog ministrarna upp en rad frågor där EU och USA har gemensamma intressen och prioriteringar. Det handlade bland annat om pandemihantering, klimat och energi och det faktum att demokrati och mänskliga rättigheter urholkas på många platser i världen.

Några geografiska områden som togs upp var Afrikas horn, Afganistan, Västra Balkan samt EU:s östliga partnerskaps sex medlemsländer. Samtalet byggde vidare på EU:s toppmöte med USA i juni och var ett steg i återuppbyggnaden av den transatlantiska länken.

Vattenarbetets roll i EU:s utrikespolitik

Ministrarna tog upp Centralasiens utmaningar inom vattenförsörjning. Situationen i regionen i kombination med vattnets centrala roll för grön återhämtning, resiliens och utveckling i ett brett perspektiv var utgångspunkten för diskussion om vatteninsatsernas generella betydelse i EU:s gemensamma utvecklingspolitik. Vattenfrågor är också en av det slovenska ordförandeskapets prioriteringar.  

Vaccindelning

Ministrarna fick en lägesuppdatering om Team Europe-satsningen beträffande finansiering av vaccin och andra pandemirelaterade insatser på olika platser i världen samt diskuterade vikten av EU:s fortsatta ansträngningar med vaccindelning.

Statssekreterare Janine Alm Ericson företrädde Sverige på mötet.

Producerat av EU-representationen