Artikel från Statsrådsberedningen

Prioriterade politikområden i regeringens EU-deklaration

Publicerad

Onsdagen den 26 januari presenterade EU-minister Hans Dahlgren regeringens EU-deklaration för 2022. EU-deklarationen redogör för hur arbetet med regeringens prioriteringar ska bedrivas i EU. Deklarationen följdes av en EU-politisk debatt i riksdagen.

I årets EU-deklaration lyfte EU-ministern fram regeringens tre prioriteringar och hur arbetet med dem sker på EU-nivå.

EU-deklarationen 2022

Sverige kan bättre: Regeringens politiska prioriteringar

Regeringens första prioritering är att Sverige ska bryta segregationen och tränga tillbaka våldet och kriminaliteten.
­­ — Genom den Europeiska unionen har Sverige möjlighet att med betydligt större kraft bekämpa de kriminella gängen. Under året som gått har samarbeten mellan polismyndigheter runt om i Europa gång på gång levererat konkreta resultat i kampen mot brottsligheten, sa EU-ministern.

Den andra prioriteringen är att Sverige ska driva på klimatomställningen och skapa jobb i hela landet.
— Vi måste stoppa klimatkrisen. Och EU ska visa vägen med en ambitiös klimatpolitik. Runt om i Europa uppmärksammas nu vad som sker i Sverige. Den gröna nyindustrialiseringen, med koldioxidfri stålframställning och storskalig batteriproduktion, visar vägen mot ett hållbart samhälle, sa EU-ministern.

Regeringens tredje prioritering är att Sverige ska ta tillbaka kontrollen över välfärden och säkerställa att alla som jobbar har trygga försäkringar och pensioner.
— Pandemin är det största hotet mot vår välfärd på mycket länge. Men mitt i denna hälsokris finns det skäl att uppmärksamma den framgång som EU-ländernas gemensamma upphandling av vaccin mot covid-19 är. Den har bidragit till en exempellöst snabb utveckling av säkra och effektiva vacciner, som har räddat många liv, betonade EU-ministern

Att slå vakt om EU:s grundläggande värderingar är också en angelägen fråga för EU-ministern och regeringen:

— Samarbetet i vår union bygger på att alla medlemsstater utfäst sig att respektera våra grundläggande värderingar. Därför är det mycket allvarligt när respekten för dessa värderingar sviktar, i flera medlemsstater. Regeringen kommer att driva på för att EU-kommissionen fortsätter att ta initiativ för att bryta utvecklingen.

EU-ministern berörde även säkerhetsläget i EU:s närområde och betonade det faktum att EU är Sveriges viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska arena:

­ — Den senaste tidens oacceptabla ryska krav och ultimatum har mötts med europeisk och transatlantisk enighet och principfasthet. Här ingår beredskap till omfattande och kännbara sanktioner, om Ryssland skulle skärpa situationen ytterligare. Sådana sanktioner är som mest effektiva om de genomförs gemensamt, på EU-nivå.

Det är nu är mindre än ett år till Sverige tar över ordförandeskapet i EU:s ministerråd, och förberedelserna inför ordförandeskapet lyftes särskilt av EU-minister Hans Dahlgren:

— Ordförandeskapet är ett viktigt åtagande, som handlar om att driva rådets dagordning framåt och bidra till att unionen kan fatta beslut som är till gagn för medborgarna i Europa.