Artikel från Statsrådsberedningen

Regeringens arbete med anledning av kriget i Ukraina fortsätter

Publicerad

Med anledning av kriget i Ukraina har statsminister Magdalena Andersson i dag, den 8 mars, haft möte med riksdagens partiledare.

På den efterföljande pressträffen informerade statsministern om läget i Ukraina och de åtgärder som regeringen vidtar för att genomföra sanktioner mot Ryssland, stödja Ukraina och stärka Sverige.

” Våldet mot civila måste upphöra”

Ryssland bedriver en alltmer brutal och urskillningslös krigsföring som drabbar Ukraina och den civila befolkningen.

– Här är den svenska regeringens hållning glasklar. Rysslands krig är olagligt, men även under olagliga krig så måste krigets lagar gälla. Ryssland måste följa internationell humanitär rätt och skydda civilbefolkningen. Våldet mot civila måste upphöra, sa statsminister Magdalena Andersson.

Sverige har tillsammans med 38 andra länder hänskjutit Rysslands agerande till åklagaren vid den internationella brottsmålsdomstolen i Haag. Det innebär att åklagaren kan inleda en förundersökning om folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.

– Vi ser nu hur sanktionerna börjar verka i Ryssland och landets ekonomi. Men det finns anledning att införa ytterligare åtgärder och det är något som regeringen driver i EU, sa statsministern.

Stödet till Ukraina fortsätter

När det gäller stödet till Ukraina har leveransen av militär materiel fullföljts. Nu undersöks ytterligare möjligheter att stötta Ukraina, bland annat för att stärka deras motståndskraft mot cyberattacker.

Sverige och EU förbereder sig nu också på att ta emot de ukrainare som flyr.

– Jag har varit tydlig med att vi inte får hamna i samma situation som 2015 där Sverige tar ett oproportionerligt stort ansvar utan ansvaret måste fördelas inom EU. Men med det sagt så förbereder vi oss på att Sverige kan komma att ta emot ett stort antal människor, sa statsministern.

Arbetet med att stärka försvaret fortsätter

Det pågår ett intensivt arbete med att utöka den förstärkning av Sveriges försvar som pågår sedan flera år tillbaka.

Sverige vill också fortsätta stärka försvarssamarbetet inom EU.

– Sveriges och Finlands regeringar har gemensamt skrivit ett brev till övriga medlemsländer där vi påminner om och understryker vikten av EU:s gemensamma försvarsklausul i Lissabonfördraget, sa statsministern.

Klausulen innebär att om en medlemsstat utsätts för ett väpnat angrepp på sitt territorium, så är de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge den medlemsstaten stöd och bistånd med alla till buds stående medel.

Regeringen har också tagit initiativ till en kompletterande analys av det säkerhetspolitiska läget.

– När en olaglig invasion av ett grannland faktiskt äger rum är det rimligt att en komplettering av den analys som tidigare tagits fram inom försvarsberedningen nu görs, sa statsministern.