Regeringen har beslutat om övningsverksamhet inom ramen för Joint Expeditionary Force

Publicerad

Regeringen har i dag, den 25 maj, beslutat att förlänga Försvarsmaktens tillstånd att genomföra övningsverksamhet inom ramen för försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force (JEF) på svenskt territorium fram till den 31 december 2022.

Enligt ett tidigare beslut får Försvarsmakten genomföra övningsverksamhet inom JEF på svenskt territorium till den 31 juli 2022. Det nya beslutet förlänger perioden fram till årets slut.

Syftet med övningarna är att stärka samarbetet mellan Sverige och de andra JEF-länderna och stärka gemensam förmåga att värna säkerheten i Sveriges närområde.

JEF är ett brittisklett ramverk för en snabbinsatsstyrka som ska kunna agera självständigt eller inom ramen för en FN-, Nato- eller EU-insats i händelse av en kris, med fokus på norra Europa. Storbritannien tog initiativ till JEF 2014 och utöver Storbritannien deltar Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige i samarbetet.