EU-reglering på det digitala området

Publicerad

EU:s ministerråd för telekomfrågor möttes i Luxemburg 3 juni. De gick igenom läget i en rad pågående förhandlingar av rättsakter inom det digitala området, bland annat om artificiell intelligens och digital identitet.

EU:s rättsliga ram för artificiell intelligens

Ministrarna fick en lägesrapport om framstegen i förhandlingarna om artificiell intelligens, AI.

EU-kommissionens förslag till förordning presenterades våren 2021 och syftar till att främja en europeisk utveckling och användning som respekterar unionens värderingar och regelverk om grundläggande rättigheter.

Digital identitet

Ministrarna fick en lägesuppdatering om arbetet med förslaget till förordning om ett europeiskt ramverk för digital identitet.

Förslaget är en revidering av 2014 års lagstiftning om elektronisk identifiering och tjänster för elektroniska transaktioner på EU:s inre marknad. Den föreslår en tillförlitlig elektronisk identifiering och autentisering samt inrättandet av en europeisk e-plånbok.

Dataakten

Ministrarna uppdaterades om arbetet med förslaget till förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data – den så kallade dataakten.

Huvudsyftet med förslaget är att säkerställa en rättvis fördelning av datauppgifternas värde bland aktörer i dataekonomin och att främja åtkomst till och användning av data.

Den digitala och den gröna omställningen

Ministrarna diskuterade den digitala och den gröna omställningen på initiativ av det franska ordförandeskapet.

Diskussionen handlade om mätning och bedömning av den digitala teknikens miljöpåverkan och metoder för att mäta det digitala miljöavtrycket.

De diskuterade också vilka konkreta mål som EU bör fastställa fram till 2030 och vilka åtgärder som ska prioriteras på EU-nivå för att komma till rätta med den digitala teknikens största miljökostnader.

EU-ambassadör Torbjörn Haak företrädde Sverige på mötet.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)