Viktiga beslut i EU:s klimatarbete när energiministrarna möttes

Publicerad

När EU-ländernas energiministrar möttes 27 juni i Luxemburg fattade de beslut om höjda krav på energieffektivisering och på förnybar energi. Besluten är centrala delar i EU:s lagstiftningspaket Fit for 55. Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar företrädde Sverige vid rådsmötet.

Sveriges energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar och Danmarks klimat- och energiminister Dan Jörgensen samtalar med varandra i ett stort mötesrum i Luxemburg..
Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar företrädde Sverige vid rådsmötet. European Union

Fit for 55

Kommissionen presenterade lagstiftningspaket Fit for 55 i juli 2021 och det har förhandlats i ministerrådet sedan dess. Syftet med paketet är att höja EU:s klimatambitioner och minska utsläpp med 55 procent fram till 2030, som ett steg mot EU:s klimatneutralitet 2050. I paketet ingår bland annat EU:s direktiv om energieffektivisering och förnybarenergidirektivet.

Energieffektivitet

På mötet antog ministrarna en allmän inriktning om revidering av EU:s energieffektiviseringsdirektiv.

Den allmänna inriktningen innehåller bland annat ett bindande energieffektiviseringsmål på EU-nivå om 9 procent mindre energianvändning till 2030 jämfört med 2020 och ett ökat årligt energibesparingskrav om 1,5 procent från 2024 till 2030. Ett striktare effektiviseringskrav för offentlig sektor och för värme- och kylsektorerna ingår också i den allmänna inriktningen.

Förnybar energi

Ministrarna antog även en allmän inriktning om revidering av direktivet om förnybar energi.

Målet för andelen förnybar energi 2030 höjs från 32 procent till 40 procent. Byggnader, industrin och transport är alla exempel på sektorer som enligt den allmänna inriktningen ska öka andelen förnybar energi bland sina energikällor.

Diskussion om EU:s energisituation mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina

EU-kommissionen har efter Rysslands invasion av Ukraina presenterat flera förslag till åtgärder för att minska höga energipriser och påskynda utfasningen av EU:s beroende av rysk energi. Vid mötet diskuterade ministrarna situationen på energimarknaderna.

Därutöver fick ministrarna rapporter om läget i förhandlingen om minskade metanutsläpp inom energisektorn och om byggnaders energiprestanda.

Mer om mötet i EU:s energiråd 27 juni 2022

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.