Artikel från Utrikesdepartementet

Ukraina och Kina i fokus på EU:s utrikesråd

Publicerad

När EU-ländernas utrikesministrar möttes i Luxemburg stod EU:s fortsatta stöd till Ukraina och åtgärder mot Ryssland på dagordningen. Också EU-Kina relationen diskuterades.

Rapport från EU:s höga representant för utrikesfrågor

EU:s höga representant Josep Borell inledde mötet med att gå igenom aktuella frågor. Han lyfte bland annat situationen i Iran, striderna på Afrikas horn, läget i Burkina Faso och förberedelser för klimatmötet COP27 samt att en del av EU:s övervakningsmission, EUMM i Georgien, nu kommer att övervaka det spända läget mellan Armenien och Azerbajdzjan.

Ukraina                                                                

Ministrarna gick igenom läget med anledning av Rysslands aggression mot Ukraina. De fattade beslut om att upprätta en träningsmission till stöd för Ukrainas militära förmåga och ställde sig bakom fler stödåtgärder inom ramen för europeiska fredsfaciliteten.  

EU:s relation med Kina

Ministrarna diskuterade den allvarliga situationen för mänskliga rättigheter i Kina som har försämrats de senaste åren. Det gäller i synnerhet de medborgerliga och politiska rättigheterna.

Iran

Ministrarna ställde sig bakom sanktioner mot Iran. Sanktionerna är direkt kopplade till våldet mot demonstranter och Masha Aminis död.

Sverige företräddes av utrikesminister Ann Linde