Ministern för civilt försvar besökte Statens haverikommission

Publicerad

Onsdagen den 23 november besökte ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, Statens haverikommission.

  • Carl-Oskar Bohlin och John Ahlberk, generaldirektör Statens haverikommission, vid en modell av regalskeppet Vasa – Sveriges kanske mest kända haveri.

    Carl-Oskar Bohlin och John Ahlberk, generaldirektör Statens haverikommission, vid en modell av regalskeppet Vasa – Sveriges kanske mest kända haveri.

    Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

  • Carl-Oskar Bohlin hälsade på medarbetarna vid Statens haverikommission.

    Carl-Oskar Bohlin hälsade på medarbetarna vid Statens haverikommission.

    Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

Statens haverikommission är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka militära och civila olyckor och tillbud i syfte att säkerheten ska förbättras.

Vid besöket träffade Carl-Oskar Bohlin haverikommissionens generaldirektör John Ahlberk samt medarbetare vid myndigheten. På agendan stod bland annat information om pågående utredningar och myndighetens arbete.

– Varje haveri är ett för mycket, varje förolyckad människa är ett liv spillt helt i onödan. Att lära och dra slutsatser är helt centralt för att undvika att misstag återupprepas eller att fel och brister inte blir åtgärdade. Statens haverikommission bidrar till att göra Sverige säkrare och till att rädda liv, vilket understryker vikten av deras arbete, säger minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin.