Regeringen skickar rekordstort stödpaket till Ukraina

Publicerad

Regeringen går fram med ett vinterpaket till Ukraina. Paketet är det största hittills och innehåller militärt och humanitärt stöd samt stöd för rehabilitering av kritisk infrastruktur.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Det militära stödpaketet är större än alla de tidigare åtta stödpaketen med militär materiel tillsammans, och det humanitära paketet är det största som hittills har skickats. 

– Vi skickar nu ett rekordstort stödpaket till Ukraina, både humanitärt och militärt. Försvaret av Ukrainas frihet är vår tids mest avgörande utrikespolitiska uppgift, säger statsminister Ulf Kristersson.

Det nya militära stödpaketet planeras innehålla ett kvalificerat vapensystem för luftförsvar inklusive kvalificerad ammunition, samt kvalificerad ammunition till ytterligare luftförsvarssystem, personterrängbilar, personlig utrustning inklusive vinterutrustning och kroppsskydd, riktmedel, tält och maskeringsnät.

Innehållet i det planerade militära stödpaketet uppgår till en summa av cirka tre miljarder kronor. Detta är en miljard mer än summan av alla tidigare stödpaket med militär materiel tillsammans (cirka två miljarder).

Det nya humanitära och akuta biståndsstödet omfattar Ukraina och Moldavien och uppgår till cirka 720 miljoner kronor. Stödet ska bidra till att hjälpa Ukraina och Moldavien att ta sig igenom en vinter som av allt att döma kommer att bli tuff för länderna. Det ska hjälpa de allra mest utsatta med tillgång till mat, vatten och sanitet, vinterutrustning, filtar, och värmekällor. Stödet ska också bidra till att börja lägga en grund för det enorma återuppbyggnadsarbete av samhällsinfrastruktur som väntar i Ukraina.

Det akuta biståndspaketet kommer att betalas ut genom väletablerade partners till Sverige såsom WFP, Världsbanken och rödakorsrörelsen. Det sker i form av centrala bidrag som öronmärks specifikt för insatser i Ukraina.

Så fördelas det akuta biståndet:

  • World Food Programme – 250 miljoner
  • Fonder hos Världsbanken för Ukraina respektive Moldavien – 140 miljoner + 40 miljoner
  • Nordiska Miljöfinansieringsbolagets Ukraine Green Recovery Programme – 110 miljoner
  • Ukrainska och moldaviska Röda Korset – 50 miljoner + 20 miljoner
  • Minröjning genom Danska flyktingrådet – 10 miljoner
  • Energifond vid givarkonferens för Moldavien – 100 miljoner

Sverige kommer också fortsätta stödja Ukraina inom ramen för vårt EU-medlemskap. Sverige planerar för deltagande i EU:s kommande träningsinsats EUMAM som ska utbilda Ukrainas väpnade styrkor. Sverige driver också på för att de åtta sanktionspaket som hittills beslutats genomförs och respekteras, och för att EU ska kunna enas om ett nionde sanktionspaket.

Av stor vikt framåt är också säkerställd funktion av solidaritetskorridorerna för export av ukrainska jordbruksprodukter, hittills har 15 miljoner ton av spannmål och andra jordbruksprodukter exporterats. Under det kommande svenska ordförandeskapet i EU våren 2023 kommer fortsatt stöd till Ukraina tillsammans med ett upprätthållet starkt tryck mot Ryssland att vara högt prioriterade frågor för regeringen.