Utbildning, ungdomsfrågor, kultur och idrott på EU-möte

Publicerad

När EU:s ministrar för utbildning, ungdomsfrågor, kultur och idrott möttes i Bryssel den 28 och 29 november stod bland annat situationen för ukrainska flyktingar kopplat till det europeiska området för utbildning, europaåret för unga och den europeiska mediefrihetsakten på dagordningen. Skolminister Lotta Edholm, socialminister Jakob Forssmed och kulturminister Parisa Liljestrand representerade Sverige vid mötet.

 • På bilden syns ett stort ovalformat mötesrum, där ministrar sitter vid ett mötesbord längs med väggen. I mitten av rummet står ett bord på en ljusgrön matta.

  Rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott sammanträder tre eller fyra gånger om året, varav två gånger med samtliga fackministrar närvarande.

  Europeiska unionen

 • Två personer står bredvid varandra. Personen till vänster håller i en blombukett och tittar leendes på personen till höger. Personen till höger i bilden håller i en liten ask, tittar in i kameran och ler.

  Skolminister Lotta Edholm (till vänster) med Tjeckiens minister för utbildning, ungdom och idrott Vladimír Balaš (till höger).

  Europeiska unionen

 • Två personer står bredvid varandra och samtalar medan de tittar mot en kameran.

  Socialminister Jakob Forssmed (till vänster) med Tjeckiens minister för utbildning, ungdom och kultur Vladimír Balaš (till höger).

  Europeiska unionen.

 • Fyra personer står uppradade bredvid varandra och tittar in i kameran.

  Kulturminister Parisa Liljestrand (första från vänster) med Ukrainas kulturminister Oleksandr Tkachenko (andra från vänster), Tjeckiens kulturminister Martin Baxa (tredje från vänster) och Frankrikes kulturminister Rima Abdul-Malak.

  Europeiska unionen

Ukrainska flyktingar och europeiska området för utbildning

Skolminister Lotta Edholm deltog i en riktlinjedebatt om situationen för ukrainska flyktingar kopplat till det europeiska området för utbildning. Det europeiska området för utbildning är ett samarbete mellan EU:s medlemsstater för att göra de nationella utbildningssystemen mer motståndskraftiga och inkluderande.

Vidare antogs en rådsrekommendation för att främja bättre skolresultat bland unga i EU. Ministrarna godkände även rådsslutsatser om välmående inom digital utbildning.

Sverige företräddes av skolminister Lotta Edholm vid rådsmötets diskussioner om utbildningsfrågor.

Europaåret för unga och idrottsfrågor

På ungdomsområdet höll ministrarna en riktlinjedebatt om Europaåret för unga 2022. Under Europaåret för unga har fokus legat på att uppmärksamma, stödja och samarbeta med ungdomar efter Covid-19-pandemin, som haft påtaglig negativ inverkan på ungdomars utbildning, sysselsättning och psykiska hälsa. Särskilt viktigt har varit att främja ungas deltagande i beslutsfattande på olika nivåer.

Ministrarna diskuterade även idrottsfrågor mot bakgrund av den senaste tidens olika samhällskriser, för att dra lärdomar för idrottens framtida utveckling.

Vid rådsmötets diskussioner om ungdomsfrågor och idrott deltog socialminister Jakob Forssmed för Sveriges räkning.

Mediefrihetsakten och stöd till ukrainska kultursektorn

Vid rådsmötet för kulturministrarna hölls en riktlinjedebatt för att diskutera stöd och solidaritet med den ukrainska kultursektorn. Ukrainas kulturminister Oleksandr Tkachenko deltog vid kulturministrarnas möte. Utöver det antogs en rådsresolution om EU:s arbetsplan för kultur 2023–2026.

Det tjeckiska ordförandeskapet presenterade även en lägesrapport om arbetet i rådet med förslaget om den europeiska mediefrihetsakten.

Kulturminister Parisa Liljestrand representerade Sverige vid rådsmötets diskussioner om kultur- och mediefrihetsfrågor.

Mer om mötet i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott 28-29 november 2022

Mer om arbetet i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott (UUKI)

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.