Sverige tar över ordförandeklubban i nordiskt samarbete för stärkt beredskap

Publicerad

I fredags avslutades det nordiska ministermötet om stärkt samhällsskydd och beredskap som har hållits på Island. Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, deltog på mötet som hölls inom ramen för det så kallade Hagasamarbetet. Deltagandet är en del av regeringens arbete för att stärka Sveriges civila försvar genom internationella samarbeten.

 • Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och Islands justitieminister Jón Gunnarsson skakar hand framför ett bord med en isländsk och en svensk flagga på. Bakom bordet står en julgran.

  Island justitieminister Jón Gunnarsson och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

  Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

 • Representanter från samtliga deltagande länder sitter vid bord i ett mötesrum och pratar med varandra.

  Möte vid Hagasamarbetet.

  Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

 • Representanter från respektive deltagande nation står bredvid varandra och ler. I mitten står ett bord med respektive lands flaggor.

  Representanter från Danmark, Finland, Sverige, Island och Norge på plats på Island för möte inom Hagasamarbetet.

  Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

Hagasamarbetet är det nordiska samarbetet om samhällssäkerhet och krisberedskap. På agendan under veckans ministermöte stod bland annat det gemensamma arbetet för att nå de mål som, utifrån det nuvarande säkerhetsläget, har satts upp för arbetet under åren 2022–2024. Det handlade till exempel om hur den civila beredskapen kan stärkas mot bakgrund av pandemin och andra händelser, till exempel kriget i Ukraina. Ministrarna diskuterade även ett stärkt operativt samarbete mellan länderna och utmaningar i samband med klimatförändringar.

– Vi hade en givande diskussion med våra nordiska grannländer om de utmaningar och möjligheter som finns kring de här frågorna. Det var värdefullt att dela erfarenheter och samverka för arbetet framåt. Hagasamarbetet är en viktig del i regeringens arbete för att stärka beredskapen, säger Carl-Oskar Bohlin.

Länderna inom Hagsamarbetet har de senaste åren även ingått ett civil-militärt samarbete med det nordiska försvarssamarbetet Nordefco (Nordic Defence Cooperation). Utvecklingen av en alltmer komplex risk- och hotbild ökar betydelsen av civil-militärt samarbete.

Ordförandeskapet för Hagasamarbetet roterar mellan de nordiska länderna. I år har det letts av Island som i sin tur tog över efter Finland. Mötet i Reykjavik avslutade det isländska ordförandeskapet. Sverige kommer att leda arbetet under 2023.         

– Sverige kommer att arbeta intensivt för att fortsätta främja ett fördjupat nordiskt samarbete. Pandemin och andra händelser under senare tid har belyst både styrkan i vårt samarbete och de områden där det kan bli nödvändigt att vidareutveckla och stärka samarbetet, säger Carl-Oskar Bohlin.