Artikel från Statsrådsberedningen

Visuell identitet och logotyp för ordförandeskapet

Publicerad

Det svenska ordförandeskapets logotyp står för samhörighet och gemenskap. Den visuella identiteten är inspirerad av det svenska ljuset och dess skiftningar från januari till juni.

 • Svenska ordförandeskapets logotyp

  "Sweden" "eu" understryker Sveriges roll som ordförande och vårt bidrag till unionen.

  Illustration: Regeringskansliet

 • Svenska ordförandeskapets logotyp

  "We" "2023" speglar att Sverige som ordförandeland agerar i unionens gemensamma intresse.

  Illustration: Regeringskansliet

 • Svenska ordförandeskapets logotyp

  "We" "eu" illustrerar EU:s medlemsländers gemenskap och unionens betydelse för dess medborgare.

  Illustration: Regeringskansliet

Ordförandeskapets logotyp

Ordförandeskapets logotyp står för samhörighet och gemenskap. Sweden, 2023 och EU i gemener bildar ordförandeskapets webbadress. Genom att lyfta olika delar av logotypens text framträder fler budskap:

 • sweden eu understryker Sveriges roll som ordförande och vårt bidrag till unionen.
 • we 2023 speglar att Sverige som ordförandeland agerar i unionens gemensamma intresse.
 • we eu illustrerar EU:s medlemsländers gemenskap och unionens betydelse för dess medborgare.

Länken mellan n och u i logotypens text symboliserar medlemsländernas samhörighet med varandra. Logotypens gula punkt står för beslutsamhet och är ett riktmärke för medlemsstaternas gemensamma väg framåt. Tillsammans bildar de olika elementen en helhet som symboliserar logotypens grundläggande värden – samhörighet och gemenskap.

Inspirerat av det svenska ljuset

Ordförandeskapets visuella identitet är inspirerad av det svenska ljuset och dess skiftningar från januari till juni. Färgerna är hämtade från Sveriges och EU:s gemensamma färger, gult och blått.

Den visuella identiteten genomsyrar all kommunikation, såväl rumslig som tryckt och digital. Gestaltningen av möteslokalerna kommer att variera under ordförandeskapets gång och följa ljusets skiftningar under årstiderna i Sverige – från det utbredda mörkret i januari till midnattssolen i juni.

Läs mer om ordförandeskapets visuella och logotyp på ordförandeskapets officiella webbplats