Artikel från Justitiedepartementet

EU-möte om migrations- och asylpakten, Ukraina och Latinamerika

Publicerad

Migrations- och asylpakten, konsekvenserna av Rysslands anfallskrig mot Ukraina och samarbete med Latinamerika för att bekämpa organiserad brottslighet och narkotikahandel står på dagordningen för extrainsatta rådsmötet för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 28 september. Migrationsminister Maria Malmer Stenergard företräder Sverige vid mötet.

Migrations- och asylpakten

Kommissionen presenterade 2020 ett meddelande om en ny migrations- och asylpakt. Pakten innehåller förslag till åtgärder och ett antal nya eller reviderade rättsaktsförslag, rekommendationer och riktlinjer på områdena migration, asyl, integration, gränsförvaltning och samarbete med tredjeland. En överenskommelse om några av nyckeldelarna i pakten nåddes under det svenska EU-ordförandeskapet. En lägesuppdatering om pågående interinstitutionella förhandlingar om dessa väntas vid rådsmötet.

Asyl och migration: den yttre dimensionen

EU-kommissionen väntas presentera en genomgång av situationen utmed de främsta migrationsrutterna till EU och av sitt arbete med genomförandet av handlingsplanerna för de olika rutterna. En diskussion väntas om EU:s gemensamma och långsiktiga samarbete med ursprungs-, transit- och stora mottagarländer kring migrationsfrågan samt hur EU kan effektivisera sitt återvändandearbete.

Konsekvenserna av Rysslands anfallskrig mot Ukraina

I samband med mötet väntas överenskommelse nås om att förlänga direktivet om tillfälligt skydd (massflyktsdirektivet) till förmån för personer som flyr Ukraina till följd av Rysslands fullskaliga invasion med ytterligare ett år, till mars 2025. Även en uppdatering om säkerhetsdialogen mellan EU och Ukraina står på dagordningen.

Samarbete med Latinamerika för att bekämpa organiserad brottslighet och narkotikahandel 

I samband med RIF-rådet träffar ministrar sina motsvarigheter från 13 latinamerikanska länder för att diskutera inre säkerhetsfrågor, med fokus på organiserad brottslighet och narkotika. Mötet sker inom det så kallade CLASI-samarbetet (Latin American Committee on Internal Security). Detta är det andra mötet i denna konstellation och i samband med diskussionen planeras ministrarna ställa sig bakom en gemensam deklaration.