Artikel från Socialdepartementet

Reformer inom Civila samhället och idrott - Budgetpropositionen för 2024

Publicerad

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2024 en rad förslag inom politikområdet Civila samhället och idrott. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Illustration: Regeringskansliet

Regeringen vill satsa 100 miljoner per år på civilsamhället

Det civila samhällets bidrag till samhällslivet och människor i utsatta situationer är omistligt. Regeringen föreslår därför att 100 miljoner kronor tillförs årligen, där huvuddelen av medlen går till att stärka det civila samhällets möjligheter för att ge stöd till utsatta.

Pressmeddelande: Regeringen vill satsa 100 miljoner per år på civilsamhället

Regeringen vill främja mer innovativa och kunskapsbaserade folkhälsoinsatser

Regeringen föreslår att 10 miljoner kronor per år avsätts under 2024–2026 för att stimulera mer innovativa investeringsmodeller för sociala investeringar, såsom sociala utfallskontrakt.

Pressmeddelande: Regeringen vill främja mer innovativa och kunskapsbaserade folkhälsoinsatser

Ökade resurser till Spelinspektionen och Finansinspektionen

Spelmarknaden ska inte kunna missbrukas för kriminell verksamhet. Regeringen föreslår därför en ökning av Spelinspektionens anslag i budgetpropositionen för 2024 med 10,8 miljoner kronor för att förstärka tillsynen över spelmarknaden och utöka arbetet mot olaglig spelverksamhet och matchfixning. För att detta ska ske så effektivt som möjligt behöver Spelinspektionen utöka samarbetet med Finansinspektionen.

Pressmeddelande: Ökade resurser till Spelinspektionen och Finansinspektionen

Höjt statsbidrag för säkerhet till organisationer och trossamfund

Regeringen föreslår att statsbidraget för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället höjs med 30 miljoner kronor till 74 miljoner kronor årligen. Regeringens ambition är att göra statsbidraget mer känt och att de organisationer som har det största behoven också är de som ska få del av medlen.

Pressmeddelande: Höjt statsbidrag för säkerhet till organisationer och trossamfund