Artikel från Socialdepartementet

Reformer inom Socialförsäkringar – Budgetpropositionen för 2024

Publicerad

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2024 en rad förslag inom politikområdet Socialförsäkringar. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Illustration: Regeringskansliet

Förslag om förlängning av tilläggsbidrag för ekonomiskt utsatta barnfamiljer som har bostadsbidrag

Med anledning av den fortsatt höga inflationen föreslås i budgetpropositionen för 2024 att den tillfälliga höjningen av bostadsbidraget förlängs ytterligare sex månader till och med den 30 juni 2024. 

Pressmeddelande: Förslag om förlängning av tilläggsbidrag för ekonomiskt utsatta barnfamiljer som har bostadsbidrag

Regeringen föreslår en moderniserad föräldraförsäkring

Regeringen vill öka flexibiliteten i föräldrapenningen och ge föräldrar mer valfrihet för att underlätta livspusslet. I budgetpropositionen för 2024 föreslås förändringar av föräldraförsäkringen, bland annat en fördubbling av antalet dubbeldagar, att dubbeldagarna kan användas fram till att barnet är 15 månader och möjligheten att överlåta föräldrapenning till en närstående.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår en moderniserad föräldraförsäkring

Ersättning för höga sjuklönekostnader fasas ut

Regeringen anser att ersättningen för höga sjuklönekostnader är en problematisk förmån av flera skäl. Bland annat utgör de relativt sett höga ersättningsnivåerna som gäller för mindre arbetsgivare minskade drivkrafter att förebygga sjukfrånvaro på arbetsplatser och vidta åtgärder för att sjukskrivna anställda ska kunna återgå i arbete.

Pressmeddelande: Ersättning för höga sjuklönekostnader fasas ut