Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen föreslår en moderniserad föräldraförsäkring

Publicerad

Regeringen vill öka flexibiliteten i föräldrapenningen och ge föräldrar mer valfrihet för att underlätta livspusslet. I budgetpropositionen för 2024 föreslås förändringar av föräldraförsäkringen, bland annat en fördubbling av antalet dubbeldagar, att dubbeldagarna kan användas fram till att barnet är 15 månader och möjligheten att överlåta föräldrapenning till en närstående.

Dubbeldagar ger föräldrar möjlighet att ta ut föräldrapenning samtidigt för samma barn i 30 dagar under barnets första levnadsår. Regeringen föreslår i budgetpropositionen att antalet dubbeldagar utökas till 60 dagar. Dubbeldagarna föreslås också kunna användas fram till att barnet är 15 månader i stället för 12 månader. Regeringen föreslår även att det införs en möjlighet att överlåta föräldrapenning till någon annan nära vuxen i barnets liv som inte är förälder eller därmed likställd.

Dubbeldagarna gör det möjligt att vara lediga tillsammans när barnet är litet, vilket stärker det gemensamma föräldraskapet och ger föräldrar valfrihet och flexibilitet i hur de önskar nyttja föräldrapenningen.

Det är viktigt att kvinnor och män med ensam vårdnad om barn får ytterligare verktyg som gör det lättare att kombinera familjeliv och arbetsliv genom en möjlighet att överlåta föräldrapenning till en närstående. Förslaget kan också underlätta för familjekonstellationer där man är fler än vårdnadshavarna som delar föräldraansvar för barnet. Förslaget ökar flexibiliteten i föräldrapenningen och underlättar livspusslet.  

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Förslaget beräknas innebära att kostnaderna för föräldrapenning ökar med ca. 20 miljoner kronor 2024, därefter ca. 5 miljoner kronor årligen från 2025 och framåt. Försäkringskassan tillförs medel för att genomföra nödvändiga justeringar av IT-system samt för löpande administration. För 2024 tillförs 11 miljoner kronor och därefter 8 miljoner kronor årligen från 2025 och framåt.

Regeringen avser att överlämna dessa förslag till riksdagen i budgetpropositionen för 2024.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Laddar...