Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förslag om förlängning av tilläggsbidrag för ekonomiskt utsatta barnfamiljer som har bostadsbidrag

Publicerad

Med anledning av den fortsatt höga inflationen föreslås i budgetpropositionen för 2024 att den tillfälliga höjningen av bostadsbidraget förlängs ytterligare sex månader till och med den 30 juni 2024.

För många hushåll är boendekostnaden den enskilt största utgiftsposten. Att under en begränsad tid fortsätta stötta barnfamiljer med låg inkomst och små ekonomiska marginaler är viktigt. Det skapar bättre förutsättningar för de berörda hushållen att klara sina boendekostnader och underlättar för dem att få ihop sin vardag.

– Regeringens plan ligger fast. Vi bekämpar inflationen, stöttar utsatta hushåll och välfärden, återupprättar arbetslinjen samtidigt som strukturreformer för ökad tillväxt ska genomföras. Genom att förlänga den tillfälliga höjningen av bostadsbidraget når vi de barnfamiljer som har en svag ekonomi och därmed är särskilt utsatta för höjda levnadskostnader. För en barnfamilj kan det innebära upp till 2 100 kronor extra per månad, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

– Många barnfamiljer, inte minst ensamstående med barn, har drabbats hårt av det ekonomiska läget med stigande priser och ökade omkostnader. Det här är ett träffsäkert stöd som gör skillnad för många och nu lämnar vi ett viktigt besked om att stödet förlängs, säger socialminister Jakob Forssmed.

Det tillfälliga bidraget föreslås ha samma utformning som det tilläggsbidrag som redan är på plats och som löper ut den 31 december 2023. Varje månad når bostadsbidraget och tilläggsbidraget omkring 111 000 barnfamiljer. Kostnaden för att förlänga det tillfälliga tilläggsbidraget under ännu en sexmånadersperiod beräknas till 736 miljoner kronor och är en del av budgetpropositionen för 2024.

Socialdepartementet remitterar därför förslag om att det tillfälliga tilläggsbidraget för barnfamiljer med bostadsbidrag ska förlängas ytterligare sex månader till och med den 30 juni 2024. 

Förlängningen av det tillfälliga tilläggsbidraget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Budgetpropositionen lämnas till riksdagen

Regeringens förslag ingår i den kommande budgeten, som kommer att lämnas över till riksdagen för beslut den 20 september 2023. Följ budgetbeslutet på riksdagens webbplats.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham
Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff