Artikel från Socialdepartementet

Reformer inom Socialtjänst – Budgetpropositionen för 2024

Publicerad

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2024 en rad förslag inom politikområdet Socialtjänst. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Illustration: Regeringskansliet

Omfattande satsning på Statens institutionsstyrelse (SiS)

Regeringen ser stora behov av att satsa på stärkt trygghet, säkerhet och kapacitet vid SiS. Därför föreslår regeringen nu i budgetpropositionen att anslaget till myndigheten ökas med 145 miljoner kronor 2024, 153 miljoner kronor 2025 och 156 miljoner kronor 2026.

Pressmeddelande: Omfattande satsning på Statens institutionsstyrelse (SiS)

Regeringen föreslår en reform av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU

Alla barn har rätt till en trygg och ljus framtid. Barns rättigheter rätt och principen om barnets bästa är prioriterade frågor för regeringen. Ambitionen är att åstadkomma ett paradigmskifte för att barnets rättigheter ska få bättre genomslag i tvångsvårdslagstiftningen för barn och unga. Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen en reform av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Från och med år 2025 avser regeringen avsätta 38 miljoner kronor årligen för att genomföra reformen.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår en reform av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU

Regeringen banar väg för ny socialtjänstlag

För att socialtjänsten ska kunna möta nutida samhällsutmaningar med träffsäkra insatser och en effektiv resursanvändning behöver socialtjänstlagen och socialtjänsten reformeras. Nu föreslår regeringen omfattande satsningar i budgetpropositionen för 2024 för att möjliggöra reformen.

Pressmeddelande: Regeringen banar väg för ny socialtjänstlag