Artikel från Socialdepartementet

Studiebesök om aktiva skoltransporter för barn

Publicerad

Tjugo skolbarn från Linköping besökte socialminister Jakob Forssmed på Socialdepartementet för att berätta om sin skolväg som de går eller cyklar på. Besöket skedde tillsammans med forskare som presenterade vilka resultat projektet Aktiva skoltransporter har gett.

 • En flicka håller upp ett foto på en gata. I förgrunden står en man i grå kavaj.

  Tjugo skolbarn som deltog i projektet Aktiva skoltransporter berättade om sin skolväg och vilka hinder de möter på den. Besöket skedde tillsammans med forskare som presenterade vilka resultat projektet Aktiva skoltransporter har gett.

  Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

 • En pojke håller upp ett foto av en gata.

  Foto: Boris Vasic/Regerinskansliet

 • Socialminister Jakob Forssmed pratar med en flicka.

  Tjugo skolbarn som deltog i projektet Aktiva skoltransporter berättade om sin skolväg och vilka hinder de möter på den. Besöket skedde tillsammans med forskare som presenterade vilka resultat projektet Aktiva skoltransporter har gett.

  Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

 • Gruppfoto på barnen med socialminister Jakob Forssmed.

  Gruppbild på skolbarnen som deltog i projektet tillsammans med socialminister Jakob Forssmed.

  Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

 • Tre personer sitter vid ett stort konferensbord.

  Hans ten Berg, senior utredare Trafikanalys, och Anna-Karin Lindqvist, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet, berättar om projektet för socialminister Jakob Forssmed.

  Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

 • Fyra pojkar visar upp sina foton för socialminister Jakob Forssmed.

  Tjugo skolbarn som deltog i projektet Aktiva skoltransporter berättade om sin skolväg och vilka hinder de möter på den. Besöket skedde tillsammans med forskare som presenterade vilka resultat projektet Aktiva skoltransporter har gett.

  Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

Projektet Aktiva Skoltransporter går ut på att elever motiveras att cykla eller gå till skolan, 2–3 barn tillsammans, och deras skola använder särskilt framtaget pedagogiskt material för att integrera den naturliga rörelsen på olika sätt i ordinarie skolämnen.

– Detta projekt är spännande eftersom det inspirerar barn till en rolig vardagsrörelse och det i gemenskap med andra barn. Detta är bra vanor att få in tidigt i livet, för vi vet vilket hot stillasittandet är för barns hälsa, säger socialminister Jakob Forssmed.

Forskaren Anna-Karin Lindqvist, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet, berättade om att den dagliga fysiska aktiviteten som barnen får genom aktiva skoltransporter visar på en mängd goda resultat både när det gäller inlärningsförmåga och studieresultat, stärkt kompisskap och sammanhållning i klassrummet. Barnen utvecklas och känner stolthet över att både klara skolvägen själva och att bidra till bättre miljö.

En aktiv och meningsfull fritid i gemenskap med andra är viktigt för att motverka psykisk ohälsa och ensamhet bland barn och unga. Barn och unga behöver få ökad tillgång till idrott, kultur, friluftsliv och annat föreningsliv. Socialminister Jakob Forssmed bjöd in projektdeltagarna till Socialdepartementet för att betona betydelsen av att öka barns och ungas rörelse, stärka konditionen och främja kreativt skapande i sociala sammanhang.

Aktiva skoltransporter

Aktiva skoltransporter är ett skolbaserat forskningsprojekt som främjar barns hälsosamma och aktiva skoltransporter med fokus på att barnen går eller cyklar till och från skolan. Projektet har utvecklat ett medskapande skolprojekt som genomförs av pedagoger och vävs in i skolämnen och skoldagen. Projektet har sedan 2016 drivits och utformats av forskare vid Luleå tekniska universitet. Det har gjorts i nära samarbete med skolor och pedagoger i Luleå och Norrbotten, som dels har genomfört projektet i skolan, dels har bidragit till att utveckla det vidare.