Tredje mötet genomfört i Näringslivsrådet

Publicerad

När Näringslivsrådet träffades tisdagen den 26 september var det för att följa upp och fortsätta diskussionen om försörjningsberedskap från mötet i juni. Näringslivsrådet syftar till att stärka privat-offentlig samverkan i tvärsektoriella frågor som avser krisberedskap och totalförsvar.

 • Näringslivsrådet gör sig redo att inleda mötet.

  Fr.v. Dan Ericsson, statssekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren, Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), energi- och näringsminister samt vice statsminister Ebba Busch, minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin, försvarsminister Pål Jonson, överbefälhavare Micael Bydén och Johan Berggren, statssekreterare hos ministern för civilt försvar.

  Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

 • Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin inleder Näringslivsrådets tredje möte.

  Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin inleder Näringslivsrådets tredje möte. På bilden syns också överbefälhavare Micael Bydén och Johan Berggren, statssekreterare hos minister för civilt försvar.

  Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Ordförande för Näringslivsrådet och minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, inledde mötet tillsammans med försvarsminister Pål Jonson och energi- och näringsminister Ebba Busch.

Överbefälhavare Micael Bydén och Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) redogjorde sedan för omvärldsläget på det militära respektive civila området.

Den särskilda utredaren för Utredningen om nationell samordning av försörjningsberedskapen, Birgitta Böhlin presenterade därefter det betänkande som togs emot av Carl-Oskar Bohlin den 30 augusti.

Den sista punkten på mötet handlade om vikten av kontinuitetshantering genom hela hotskalan och hur företag kan förbereda sig för att möta den nya och komplexa hotbilden. Ämnet presenterades av Sebastian Carlsson, vice VD för teknikkonsultföretaget Combitech,

Näringslivsrådets nästa möte äger rum i början av december.

Om Näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap

Näringslivsrådet har representanter från näringslivet, arbetstagar- samt arbetsgivarorganisationer och staten. Det leds av minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin. Regeringen representeras även av försvarsministern, energi- och näringsministern samt landsbygdsminstern.

Näringslivsrådets syfte är att öka kunskapen hos deltagarna om tvärsektoriella frågor och om de olika förutsättningar som gäller för näringslivet, arbetstagarorganisationerna och staten, till exempel genom att utbyta lägesinformation med varandra.

Ledamöter i näringslivsrådet kommer från:
Almega
Byggföretagen
Energiföretagen
Lantbrukarnas Riksförbund
Lif – de forskande läkemedelsföretagen
LO – Landsorganisationen i Sverige
SACO – Sveriges akademikers centralorganisation
SOFF – Säkerhets- och försvarsföretagen
Svenska Bankföreningen
Svensk Handel
Svenskt Näringsliv
Transportföretagen
TCO – Tjänstemännens centralorganisation
Teknikföretagen

Ytterligare organisationer kan komma att bjudas in till rådets möten när detta påkallas och beroende av vilka områden som diskuteras.