Hoppa till huvudinnehåll

Totalförsvaret kan inte vänta – flera satsningar presenterade på Folk och Försvar

Publicerad

När Folk och Försvars rikskonferens 2024 hölls i Sälen den 7–9 januari, presenterade försvarsminister Pål Jonson och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin flera nya satsningar.

  • Pål Jobson i kostym på scenen.

    Försvarsminister Pål Jonson i talarstolen på Folk och Försvars rikskonferens.

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Carl-Oskar Bohlin stående i talarstolen.

    Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, på plats i Sälen.

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Satsningarna rör både det militära och det civila försvaret, som tillsammans utgör totalförsvaret.

Öka samhällets motståndskraft

Vid höjd beredskap och ytterst krig måste viktiga samhällsfunktioner, som vård, transporter, energiförsörjning och livsmedelsförsörjning, kunna upprätthållas på ett effektivt sätt. Carl-Oskar Bohlin presenterade i Sälen två nya myndighetsuppdrag för att öka samhällets motståndskraft i händelse av kris eller krig.

Det första uppdraget är till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ska stärka stödet till civila aktörer som ansvarar för samhällsviktig verksamhet. Enligt uppdraget ska MSB utveckla det stöd som redan finns till dessa aktörer i deras arbete med att förbereda sin krigsorganisation – det vill säga förmågan att kunna ställa om från fredstida förhållanden till den verksamhet som ska bedrivas vid höjd beredskap.

Det andra uppdraget är till MSB och Socialstyrelsen, som tillsammans ska genomföra en analys om tillgång till sjukvårdsprodukter som behövs för att en god vård ska kunna ges även under höjd beredskap och ytterst krig.

– Världen möter en säkerhetspolitisk utveckling med större risker än sedan andra världskrigets slut. Vi står med Ukraina, med våra allierade, med den regelbaserade världsordningen och vi gör det i akt och mening som en av demokratins arsenaler. Allt detta kommer att kräva mer av oss än tidigare och det börjar med insikten om att Sverige är allas vår sak att försvara, sade ministern för civilt försvar i sitt anförande på rikskonferensen.

Stärkt personalförsörjning och innovation inom det militära försvaret

Pål Jonson presenterade i Sälen en ny strategi för ökad svensk försvarsinnovation. Kriget i Ukraina har visat hur avgörande det är med ett försvar som snabbt kan anpassa sig till fienden och hitta innovativa lösningar på militära problem.

Försvarsministern presenterade också ett beslut om att tillsätta en utredning som ska se över hur Försvarsmaktens tillgång till personal kan öka. Utredningen ska bland annat beröra tillgången till anställda gruppbefäl, soldater och sjömän, och hur Försvarsmaktens behov av värnpliktiga med vissa nyckelkompetenser kan tillgodoses.

– Helt avgörande för om vi ska lyckas öka vår försvarsförmåga är Försvarsmaktens personal. Utan den kan vi inte växa, sade Pål Jonson i sitt anförande.

Historiskt totalförsvarsbeslut väntas

Försvarsministern lyfte också i sitt tal att riksdagen i höst väntas fatta ett historiskt beslut om utvecklingen av Sveriges totalförsvar de kommande åren.

– Jag delar Försvarsberedningens bedömning att Sverige befinner sig i allvarstider och att det är hög tid för kraftsamling för att skyndsamt bygga upp ett starkare totalförsvar, sade Pål Jonson.

Laddar...