Hoppa till huvudinnehåll

Informationsmöte om den maritima säkerhetssituationen i Ukraina

Publicerad

Den 19 mars genomförde Försvarsdepartement ett informationsmöte där representanter från Kustbevakningen och Trafikverket deltog för att rapportera om den maritima säkerhetssituationen i Ukraina. Mötet var del av återrapporteringen från ett uppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har att ge expertstöd till den civila missionen European Union Advisory Mission (EUAM) Ukraine.

Tre personer står på rad, i bakgrund EU-flaggan, svenska flaggan och Natoflaggan.
Från vänster: Kenneth Neijnes från Kustbevakningen, statssekreterare Johan Berggren från Försvarsdepartementet och Erik Froste från Trafikverket. Foto: Cornelia Norman/Regeringskansliet

Stöd till både det militära och civila försvaret i Ukraina är en viktig fråga för regeringen. MSB som lyder under Försvarsdepartementet bedriver en insatsverksamhet som arbetar med stöd till Ukraina i form av både personal och donerad materiel. Stödet ges bland annat via olika FN-organ, EUAM, OSCE och genom EU:s civilskyddsmekanism.

På informationsmötet deltog Kenneth Neijnes som är tidigare biträdande operativ chef vid Kustbevakningen och Erik Froste som normalt arbetar som chef för Trafikverkets färjerederi. De är nu utsända av MSB för att ge stöd till den civila missionen EU-missionen i Ukraina. Deras arbete går ut på att genomföra säkerhetsanalyser av den maritima sektorn och föreslå förbättringsåtgärder och stödinsatser. Arbetet berör både transportsektorn, civilt försvar, kustbevakning och räddningstjänst.

Under de första sex veckorna har de genomfört över trettio möten i en mängd olika hamnar och med många berörda myndigheter. Ofta under mycket utmanande situationer med dagliga flyglarm och pågående ryska attacker. En tidig bedömning av experterna är att behoven av stöd till den maritima sektorn i Ukraina är mycket omfattande. Transporterna till sjöss är mycket viktiga för Ukrainas ekonomi och den civila övervakningen i de maritima områdena är hårt ansatt med anledning Rysslands pågående anfallskrig.

Kenneth Neijnes och Erik Froste åker snart tillbaka till Ukraina för att slutföra uppdraget.

– Jag ser fram emot att fortsätta ta del av deras slutsatser och deras bedömningar av Ukrainas behov av stöd för att kunna behålla ett starkt civilt försvar även i den maritima miljön, säger statssekreterare Johan Berggren på Försvarsdepartementet.

På informationsmötet deltog förutom  representanter för Försvarsdepartementet även representanter för andra departement som har beröringspunkter med uppdraget inom Regeringskansliet som till exempel Landsbygds- och infrastrukturdepartementet och Statsrådsberedningen.

Laddar...