Hoppa till huvudinnehåll

UNEA-6 enades om att stärka samarbetet för miljön

Publicerad

FN:s sjätte miljöförsamling UNEA-6 ägde rum i Nairobi den 26 februari–1 mars. Sverige representerades av klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och en svensk delegation på plats under förhandlingarna. När mötet avslutades kunde 15 resolutioner och två beslut antas till stöd för det globala klimat- och miljöarbetet. Mötet antog också en gemensam ministerdeklaration om att öka arbetet för att hantera klimatförändringarna, förlusten av biologisk mångfald och motverka problem kopplat till kemikalier och avfall.

FN:s miljöförsamling UNEA (United Nations Environment Assembly) är den enda globala plattformen som på ett samlat sätt kan lyfta frågor kring de tre planetära kriserna vi står inför: klimatförändringarna, förlusten av biologisk mångfald och föroreningar.

Utgångspunkten för Sveriges agerande vid UNEA-6 var att det internationella miljö- och klimatsamarbetet brådskar vetenskapen, men att det också innebär möjligheter utifrån vad omställningen medför i termer av nya jobb och tillväxt.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari deltog i UNEA-6 den 27–29 februari. Under dessa dagar medverkade hon i förhandlingar, seminarier och bilaterala ministermöten om cirkulär ekonomi, förlusten av biologisk mångfald, textilier och plastföroreningar.

Resolutionerna som antogs spänner över flera olika områden. Förra året antog världens länder ett globalt ramverk om kemikalier och avfall, och en av UNEA-resolutionerna om kemikalier och avfall innehåller en inbjudan till FN:s Generalförsamling att uppmärksamma detta för att ge ramverket ett viktigt erkännande. Resolutionen ”Metaller och mineral” ska främja ökat samarbete mellan länder och aktörer om vägledning och goda exempel, för en mer hållbar hantering av metaller och mineral.

För första gången använde UNEA en hel dag till att uppmärksamma det arbete som pågår i konventioner och miljööverenskommelser, för att diskutera hur man kan hitta synergier. Klimat- och miljöfrågorna påverkar varandra och ramverken måste därför diskuteras samlat.

Mötet avslutades med att ländernas ministrar antog en deklaration som lyfter det globala samarbetets mål och betydelse. Svåra och avgörande frågor att lösa ut var dels hur man skulle hänvisa till resultatet från klimatkonventionen COP28 kring fossila bränslen, dels huruvida principen om gemensamt men delat ansvar skulle finnas med i resolutionen. Till slut antogs dock deklarationen utan referens till det sistnämnda. 

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte det svensk-kenyanska företaget ROAM som tillverkar elektriska fordon för den afrikanska marknaden. Ministern gjorde också ett besök på marknadsplatsen Gikomba, intill Nairobi River. Det är den största second-hand-marknaden i Östafrika och där hamnar stora mängder textilier och kläder från bland annat Europa. Vissa kläder återanvänds eller redesignas, men mycket av det som inte kan användas dumpas i floden, ett exempel på utmaningarna inom cirkulär ekonomi, avfallshantering och hållbara textiler. Romina Pourmokhtari tyckte att besöket var värdefullt för regeringens pågående arbete med omställningen till en cirkulär ekonomi, där producentansvar och avfallshantering är viktiga delar.

UNEA-6 genomfördes under temat” Effective, inclusive and sustainable multilateral actions to tackle climate change, biodiversity loss and pollution”. UNEA föregicks av det så kallade ”Open-ended Committee for Permanent Representatives” (OECPR) den 19–23 februari. I den svenska delegationen deltog tjänstemän från Klimat- och näringslivsdepartementet och personal från Sveriges ambassad i Nairobi. 

Nästa UNEA äger rum i slutet av 2025. Sverige valdes in i byrån för UNEA-7. 

Laddar...