Debattartikel av Stefan Löfven och Ann Linde om kärnvapennedrustning

Publicerad

Dagens Nyheter publicerade i dag den 6 augusti, 75 år sedan en atombomb fälldes över staden Hiroshima i Japan, en debattartikel av statsminister Stefan Löfven och utrikesminister Ann Linde. I artikeln meddelar de att tio miljoner kronor kommer att avsättas årligen för inrättandet av ett kunskapscentrum om kärnvapennedrustning, med uppgift att bedriva tvärvetenskaplig forskning och utbildning på området.

Statsministern och utrikesministern skriver att Sverige under lång tid haft världsledande forskning och expertis om kärnvapennedrustning och att regeringen nu tar steg för att ytterligare stärka och bredda denna kunskap, eftersom kunskap är förutsättningen för ett trovärdigt engagemang.

”En internationell politisk kraftsamling för att bevara och utveckla dessa avtal är det bästa sättet att hedra minnet av de hundratusentals offren från Hiroshima och Nagasaki. Att värna mänskligheten och vår planets gemensamma säkerhet är vår plikt och skyldighet, något den svenska regeringen kommer försätta att driva på för.” skriver de.

Debattartikeln i sin helhet på Dagens Nyheters webbplats